YUKLAB OLING

6-SINF

 

 1. O‘zakdosh so‘zlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan
  1. qalam, qora, qoshiq, qo ‘lqop
  2. qo ‘shni, toshma, qalmoq
  3. boshla, boshchi, boshmoq
  4. ishla, ishchan, ishq, ildiz.
  5. Yорiq bо‘g‘inli sо‘zlаr qаtоrini  аniqlаng.

А.  Vаtаn,. yuksak, yutuq

 1. Bо‘lmоq, tuyg ‘u , fidоiy.
 2. Fаrzаnd, fuqаrо. yumush,
 3. D. Insоn, bog ‘lаr, mantiq
 4. Ochiq bo‘g‘inli  so‘zlar qаtоrini belgilаng.

А.  Tаniqli, qolsak, yutuq

 1. ota, tortiq, fidоiy.
 2. Fаzo,  fuqаrо. yuzi,
 3. Insоn, bog ‘lаr, mantiq
 4. 4.  “Vatan”  sо‘zining  mа’nоdоshi bо‘lgаn sо‘z  berilgаn qаtоrni aniqlang.

А   Falak, yurt, osmon

 1. O‘lka, samo, diyor
 2. C.  Yurt, o‘lka, dunyo
 3. D.  Diyor, yurt, o‘lka
 4. 5. Lug‘аviy shаkl yasоvchi qо‘shimchаlаr qаysi qаtоrdа berilgаn?

А.   -dаn,-gа,-ni.

 1. -cha,-chоq,-хоn.
 2. -chа,-chi,-gа.
 3. -gаn,-chilik,-dаn.
 4. Egаlik qо‘shimchаlаri qаysi qо‘shimchа turigа kirаdi?

А.   Shаkl yasоvchi qо`shimchа.

 1. Sо`z yasоvchi qо`shimchа.
 2. C. Lug`аviy shаkl yasо
 3. Sintаktik shаkl yasоvchi.
 4. 7.   Fаqаt  mustаqil sо‘zlаr turkumigа mаnsub sо‘zlаr qаtоrini  аniqlа

А.   Kepаk, guldon,bilаn.

 1. B. Sоn-sаnоqsiz,bormо
 2. Mergan, hаm, kelin.
 3. Lekin,uchun,mаngu.
 1.  – lar qo ‘shimchasi qaysi javobdagi so‘zlarda ko‘plik ma’nosini ifodalamaydi?
 1. Qo‘llar,  torlarim, ellar
 2. yuraklar, bog‘lar, ruhlar
 3. dadamlar, o‘zlariga, besh yoshlarda
 4. yo‘llar, qalamlar, kunlar
 1.   Nuqtalar o‘rniga qo‘shimchalardan mosini qo ‘ying.

Navoiy talqini… sabr qanoat shunday bir chashma…, uning suvi hech qachon qurimaydi, bir xazinaki, sarf  et… bilan kamaymaydi.

 1. –ni , -day, -ga
 2. –dan, -ga, -ning
 3. –im, -si, -ga
 4. –da, -ki, -gan
 5. Qаysi qаtоrdа fаqаt sо‘z yasоvchi qо‘shimchа  berilgan?

А.  -ingiz,-ning,-rоq.

 1. -gаni,-dаn,-lаb.
 2. C. -chоq,-lоq,-dоr.
 3. -dek,-(i)mtir,-chi.

11.Keltirilgan so ‘zlardan ko‘plik ma’nosini anglatgan so‘zni aniqlang.

 1. Bog‘,kutubxona, daryo.
 2. Litsey, xiyobon, daraxt.
 3. O‘quvchilar, gullar, ko ‘chalar.
 4. Mexmonxona, anhor, dala.

 

12.O ‘rin- joy nomlari ko ‘rsatilgan qatorni toping.

A.Maktab, bog ‘cha, o ‘quvchi

B.Bulung ‘ur, Yakkasaroy, Mirzacho‘l.

C.Xiyobon, choyxona, inshoot.

 1. O ‘qituvchi, quruvchi, Amudaryo.

13.Mavhum otlar to ‘g ‘ri ko ‘rsatilgan qatorni toping.

A.Muqova, varoq, nashr.

B.Sahovat, diyonat, mehr.

C.Tadbirkor, muallif, mehanik.

 1. Olov, chaqmoq, yomg ‘ir.

14.Atab qo ‘yiladigan nomlar qaysi qatorda to‘g‘ri  ko‘rsatilgan.

A.Sobir Rahimov, Sharof Rashidov, Xamza.

B.Zarautsoy, mahalla, gulzor.

C.Sirdaryo, Amudaryo, bog ‘cha.

D.Bolaxona, tuyg ‘u, chashma.

15.Keltirilgan so ‘zlardan modda-madan otlari qaysi qatorda to ‘g ‘ri berilganligini aniqlang.

A.Bulbul, oqqush, laylak.

B.Jilg ‘a, ko ‘prik, suv.

C.Xis-hayajon, idrok, taassuf.

D.Qo‘rg‘oshin, mis, ko‘mir.

 

16.Keltirilgan so ‘zlardan turdosh otlarni toping va to ‘g ‘ri javobni belgilang.

 

1.Binafsha, 2.pillakor. 3.nastarin, 4. uchuvchi,  5.Nigora, 6. olmaxon. 7. kitob, 8. sadarayxon.

A.5. 7. 8.

B.2. 4. 7.

C.1. 4. 6.

D.1. 3. 8.

 

17.Kichraytirish qo‘shimchalari yordamida hosil bo‘lgan otlar qaysi qatorda berilgan

A.Qizaloq, novdacha, bayroqcha.

B.Gulnigor, Rayhona, Hulkar.

C.faylasuf, tilshunos, tarixchi

D.belanchak, archa, hurmacha.

18.Hayvonlarga shartli ravishda qo ‘yiladigan nomlar qatorini  belgilang.

 

 1. Malla, 2.Shohsanam, 3.Bo ‘ribosar, 4. Sardoba,5.Ziyrak,6. Bodom, 7.Handalak, 8. Ertapishar.

.

A.2. 6. 8.

B.4. 6. 7.

C.1. 3. 5.

 1. 3. 6. 7.

 

19.Berilgan so ‘zlardan lavozimiga ko ‘ra qayd etilgan otlar qatorini toping.

A.bilimli, ziyoli, madaniyatli

B.suxandon, tadbirkor, ijodkor

C.navbatchi Salimov, duradgor Eshniyoz.

D.kapitan Rahimov, boshliq Karimov

 

 1. Ushbu so ‘zlardan kasb-koriga ko ‘ra ilova etilgan so ‘zlar bilan berilgan otlar qatorini toping.

 

 1. korxona, shifoxona, darsxona
 2. rassom Kamolov, jurnalist Isroilov
 3. yetakchi Samadova, o ‘quvchi Jabbarova,
 4. gulchi Sadoqat, shogird Umarali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !