ADABIYOT FANIDAN TEST 7-SINF

ADABIYOT FANIDAN TEST 7-SINF 1-variant 2-chorak

1. “ Qunt bilan o’rgan hunar, ………” Maqolning davomini toping.
A. Hunar to’yg’izar. B. Hunardan risqing unar.
S. Hunarli kishi xor bo’lmas. D. Hunar—tuganmas xazina.

2. “ Ravshan” dostonida Shirvon elidagi Ravshan bilan ona-bola tutingan kampirning to’rtta kal o’g’lidan qaysi biri mergan bo’lgan?
A. Tersak kal. B. Aynoq kal. S. Jaynoq kal. D. Ersak kal.

3.. O’tgan asr boshlarida faoliyat ko’rsatgan ma’rifatparvar jadidchilar nomi qaysi qatorda berilgan? A. Furqat, Zavqiy, Avaz O’tar B. Munis , Ogahiy, Komil Xorazmiy
S. Munavvar qori, Avloniy, Behbudiy. D. Hamza ,Cho’lpon, Oybek

4. ‘” ….biz osiyoliklar, xususan, turkistonliklar dumba sotib chandir chaynaymiz, qaymoq berib sut oshiymiz” degan fikrlar muallifini toping. A. Munavvar qori B. Fitrat S. Behbudiy D. Avloniy

5. “ Ravshan “ dostonida Ravshan Zulxumor haqida qanday xabar topadi?
A. Yunus pari xabar beradi. B. Tushida xabar topadi.
S. Uzuk ko’zidagi yozuvdan. D. Qalandarlar xabar berishadi.

6. Xalq dostonlarida qahramonning harakati tezlashgan holatlar nech bo`g`inli barmoq vaznida kuylanadi?
A. o`n bir bo`g`inli vaznda B. Sakkiz bo`g`inli vaznda
S. bash bo`g`inli vaznda D.yetti bo`g`inli vaznda
7. “ O`zbeklar “ hikoyasida paxtadan qaytayotgan Ergash avtobusda nima uchun yig`ladi?
A. Mexmondo`st oilaga hiyonat qilganliklari uchun
B. Og`ir kunlar ortda qolganiga
S. Qadrdon bo`lib qolgan qishloqdan ketgisi kelmayotganiga
D. Shunday bag`rikeng, oliyjanob insonlar borligidan quvonib

8.. Qaysi adib etim-esirlarga ko’mak beruvchi “ Jamiyati xayriya “ degan uyushma tashkil etgan? A. Abdulla Avloniy B. Asqad Muxtor S. Hamza. D. Shuhrat

9. A. Avloniyning hikmatga aylanib bugungi kunda xaiqimizning manaviy olamidan
Joy olgan quyidagi fikrini davom ettiring. “ Har bir millatning dunyoda borligin ko’rsatadurgan oynayi hayoti ———- .”
A. odob va axloqidur B. sabr va toqatidur S. til va adabiyotidur
D. yangilik yaratish va taraqqiy ettirishdur

!0. Nima uchun Avazxon qizini Ravshanga berishni istamadi?
A. Manmanligi sababli o`zini Xasanxondan ortiq hisoblardi
B. Gulnor boshqa yigitni sevardi
S. Ravshanning Zulhumorni sevishini bilardi
D. Aka-uka o`rtasida adovat bor edi

11. Ergash nima uchun Botir cho`ponning uyida hech narsa yemadi?
A. ishtahasi yo`q edi B. Ularni mensimadi
S. uy egalarining qambag`alligini ko`rib, istihola qildi
D. ovqat sifatsiz bo`lganligi uchun ko`ngli tortmadi

12.. Qaysi qatorda Shuhrat qalamiga mansub bo’lmagan asar berilgan?
A. “ Shinelli yillar” B. “Quyosh qoraymas “
S. “Oltin zanglamas “ D. “ Jannat qidirganlar”

13. Qaysi adib yoshlik yillarida zootexnikumda o’qib hayvonlarni davolovchi tabib bo’lib yetishgan? A. Mirkarim Osim B. Abdulla Avloniy S. Rasul Hamzatov D. Chingiz Aytmatov 14.. Mirkarim Osimning “ Zulmat ichra nur ‘ tarixiy qissasida qaysi alloma hayoti tasvirlangan? A. A. Navoiy B. Beruniy S. ibn Sino D. Mashrab
15. Shuhratning yakunlanmay qolgan romanining nomi qaysi javobda berilgan? A. “Oltin zanglamac ‘ B. “Shinelli yillar” S. “Mashrab” D. “Jannat qidirganlar” 16. Fransuz tilidan tarjima qilinganda “raqs qo’shig’i “ ma’nosini anglatuvchi she’riy janrni ko’rsating. A. tuyuq . B. ballada , S. tragediya D. naqorat

17. Quyidagi nasihatlar “Oq kema “ qissasining qaysi qahramoniga tegishli?
“ Insonlar qanday yashlari lozim bo’lsa , shunday yashanglar “.
A. Mo’min chol B. O’razqul S. Ona Bug’u D. Bo’key

18. “…Yovdan faqat tuproqda qonli iz qoldi. Tunda yomg`ir, sel kelib yuvdi uni ham! Go`yo qayia boshidan poklandi olam! “ satirlari qaysi asardan olingan ?
A. Shuhrat : ” Mardlik afsonasi “ B. A. Avloniy : “ Vatanni suymak “
S. Ch. Aytmatov : “ Oq kema” D. A. Avloniy : “Vatan “

19.. A. Navoiy Farididdin Attorning “ Mantiq ut -tayr “ asaridan tasirlanib qaysi asarni yaratgan?
A. “ Ikki til muhokamasi “ B. “ Qush tili “
S. “ Ma’nolar xazinasi “ D. “ Xamsa “

20. Go`ro`li Xasanxonni qaysi shahardan olib kelgan?
A. Chambil B. Eram bog`idan S. Isfaxondan D. Vayangandan

21. Ravshan dostoni qaysi xalq baxshisidan yozib olingan?
A. Fozil Yo`ldoch og`lidan B. Ergash Jumanbulbul o`g`lidan
S. Islom shoir Nazar o`g`lidan D. Po`lkan shoirdan

22. “ Qora kamar “ dramasining muallifi kim?
A. Shuhrat B. Mirkarim Osim S. Shukur Xolmirzayev D. Asqad Muxtor

23. . Saida Zununova “ Dudog`ing gulday xushbo`y, Yuzlaring undan xushro`y” tasvirini kimga qaratgan?
A. O`quvchiga B. Otasiga S. qiziga D. Sevgilisiga

24. “ Buxoroning jin ko`chalari “, “ Daryolar tutashgan joyda “ qissalarining muallifi kim?
A. M. Osim B. A. Muxtor S. Shuhrat D.Ch. Aytmatov

25. She’riyatning zolimlarga dushman, mazlumlarga homiy ekanligini qaysi shoir o’z she’riy satrlarida e’tirof etadi?
A. Saida Zununova. B. Asqad Muxtor. S. Rasul Hamzatov. D. Abdulla Avloniy.
ADABIYOT fanidan test. 7-sinf 2-variant. 2-chorak.

1. “ Ravshan “ dostonida Ravshan Zulxumor haqida qanday xabar topadi?
A. Yunus pari xabar beradi. B. Tushida xabar topadi.
S. Uzuk ko’zidagi yozuvdan. D. Qalandarlar xabar berishadi.

2. Xalq dostonlarida qahramonning harakati tezlashgan holatlar nech bo`g`inli barmoq vaznida kuylanadi?
A. o`n bir bo`g`inli vaznda B. Sakkiz bo`g`inli vaznda
S. bash bo`g`inli vaznda D.yetti bo`g`inli vaznda
3.. “ O`zbeklar “ hikoyasida paxtadan qaytayotgan Ergash avtobusda nima uchun yig`ladi?
A. Mexmondo`st oilaga hiyonat qilganliklari uchun
B. Og`ir kunlar ortda qolganiga
S. Qadrdon bo`lib qolgan qishloqdan ketgisi kelmayotganiga
D. Shunday bag`rikeng, oliyjanob insonlar borligidan quvonib

4.. Qaysi adib etim-esirlarga ko’mak beruvchi “ Jamiyati xayriya “ degan uyushma tashkil etgan? A. Abdulla Avloniy B. Asqad Muxtor S. Hamza. D. Shuhrat

5. A. Avloniyning hikmatga aylanib bugungi kunda xaiqimizning manaviy olamidan
Joy olgan quyidagi fikrini davom ettiring. “ Har bir millatning dunyoda borligin ko’rsatadurgan oynayi hayoti ———- .”
A. odob va axloqidur B. sabr va toqatidur S. til va adabiyotidur
D. yangilik yaratish va taraqqiy ettirishdur

6.. Nima uchun Avazxon qizini Ravshanga berishni istamadi?
A. Manmanligi sababli o`zini Xasanxondan ortiq hisoblardi
B. Gulnor boshqa yigitni sevardi
S. Ravshanning Zulhumorni sevishini bilardi
D. Aka-uka o`rtasida adovat bor edi

7.. Ergash nima uchun Botir cho`ponning uyida hech narsa yemadi?
A. ishtahasi yo`q edi B. Ularni mensimadi
S. uy egalarining qambag`alligini ko`rib, istihola qildi
D. ovqat sifatsiz bo`lganligi uchun ko`ngli tortmadi

8. Jahon adabiyotining buyuk nomoyondasi bo`lmish Sofoklning “ Shoh Edip “ fojiyasini qaysi o`zbek adibi mahorat bilan tarjima qilgan?
A. A. Avloniy B. Shuhrat S. M. Osim D. A. Muxtor

9.. O`zbek she’riyatida asosan qaysi vazinlar qo`llanilib kelingan?
A. barmoq B. aruz S. erkin D. barchasi qo`llanilgan

10.. “ Adabiyot yoxud milliy she’rlar “ darsligining muallifini toping
A. Behbudiy B. Avloniy S. Munavvar qori D.Hamza Hakimzoda

11. Ch. Aytmatovning “Oq kema” qissasida tilga olingan qirg’iz xalqining buyuk oqsoqoli kim? A. O’rozqul B. Mo’min chol S. Qulchi D. Shoxdor Ona Bug’u

12. Badiy adabiyotning asosiy quroli nima?
A. ma’no B. kitob S so’z D. ohang

13. Ushbu fikrni mantiqan to’g’ri davom ettirgan jumlani belgilang.
‘”ADABIYOT—hayotning in’ikosi. ——— ‘’
A. Shuning uchun ham unda hamma narsa boricha aks etadi.
B. Unda hayotdagi bor voqealar aynan ko’rsatib beriladi.
S. Ammo uning suratga tushirilgan ayni nusxasi emas.
D, Biroq u hayotdagidanda murakkabroqdir.

14. .Qaysi adib bolalik yillarida “Shamsul urfoh” nomli boshlang’ich maktabda ta’lim olgan? A. Ch. Ayitmatov B. A. Avloniy S. R. Hamzatov. D. M.Osim.

15. “ Qobuliy “ va “ G`aribiy “ lar A. Navoiyga kim bo`ladi?
A. tog`alari B. amakilari S. ustozlari D. shogirdlari

16.. A, Avloniyning qaysi asari Shayx Sa’diy asarlariga monand yaratilgan?
A. “ Turkiy Guliston yoxud ahloq “ B. “ Birinchi muallim”
B. “ Adabiyot yoxud milliy she’rlar” D. “Ikkinchi muallim”

17.. Mirkarim Osimning Boborahim Mashrab hayotiga bag’ishlab yaratgan tarixiy qissasining nomi qaysi qatorda berilgan? A. “Jayhun ustida bulutlar “ B. “Aljabrning tug’ilishi “ S. “ Singan setor” D. “Zulmat ichra nur’
18. Ch. Aytmatovning “Oq kema “ qissasidagi baliq ramziy timsoli bosh qahramon —
bola uchun nimaning timsoli edi ? A. erk va qudrat B. diydor va ilinch S. shafqat va mehr D. shodlik va to’kislik

19.. Ch. Aytmatovning “Oq kema “ qissasidagi Oq kema ramziy oobriz bo`lib, qanday ramziy mano anglatadi?
A. ozodlik , oqlik, erkinlik, B. to`kislik , mehr-oqibat, diydor
S. orzu, niyat D. g`urur, shon-shuhrat
20.. “…Yovdan faqat tuproqda qonli iz qoldi. Tunda yomg`ir, sel kelib yuvdi uni ham! Go`yo qayia boshidan poklandi olam! “ satirlari qaysi asardan olingan ?
A. Shuhrat : ” Mardlik afsonasi “ B. A. Avloniy : “ Vatanni suymak “
S. Ch. Aytmatov : “ Oq kema” D. A. Avloniy : “Vatan “

21.. A. Navoiy Farididdin Attorning “ Mantiq ut -tayr “ asaridan tasirlanib qaysi asarni yaratgan?
A. “ Ikki til muhokamasi “ B. “ Qush tili “
S. “ Ma’nolar xazinasi “ D. “ Xamsa “

22. Go`ro`li Misqol parini qaysi shahardan olib kelgan?
A. Chambil B. Eram bog`idan S. Isfaxondan D. Vayangandan

23. Ravshan dostoni qaysi xalq baxshisidan yozib olingan?
A. Fozil Yo`ldoch og`lidan B. Ergash Jumanbulbul o`g`lidan
S. Islom shoir Nazar o`g`lidan D. Po`lkan shoirdan

24. “ Qora kamar “ dramasining muallifi kim?
A. Shuhrat B. Mirkarim Osim S. Shukur Xolmirzayev D. Asqad Muxtor

25 . Saida Zununova “ Dudog`ing gulday xushbo`y, Yuzlaring undan xushro`y” tasvirini kimga qaratgan?
A. O`quvchiga B. Otasiga S. qiziga D. Sevgilisiga
TEST JAVOBLARI

Savol raqami
1 QATOR Savol javobi Savol raqami
2 QATOR Savol javobi
1 B 1 S
2 D 2 D
3 S 3 D
4 D 4 A
5 S 5 S
6 D 6 A
7 D 7 S
8 A 8 D
9 S 9 D
10 A 10 A
11 S 11 S
12 B 12 S
13 D 13 S
14 A 14 D
15 S 15 A
16 B 16 A
17 S 17 S
18 A 18 A
19 B 19 B
20 D 20 A
21 B 21 B
22 S 22 B
23 S 23 B
24 B 24 S
25 S 25 S

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !