Adabiyot 6 – sinf

Adabiyot fanidan 6 – sinflar uchun test savollari
1- variant

1. “Yo`q, tug`ilgan erimizdan bunday qilib ketish yaramaydi. Bugun biz o`stirib katta qilgan ona berimiz bilan xayirlashamiz”. Bu parcha qaysi asardan olingan?
A) To`maris B) Shiroq V) Oltovlon va ettinchi
D) Bulbul E) Iskandar Zulqarnayin
2. “Oltovlon va ettinchi” asari voqelari qayerda bo`lib o`tgan?
A) O`zbekistonda B) Turkistonda V) Qirg`izistonda
D) Rossiyada E) Gruziyada
3. “Oltovlon va ettinchi” asaridagi Sandro qanday obraz?
A) Qahramon B) Sotqin V) Malay
D) Yo`lidan adashgan, lekin boshlig`iga sodiq yigit E) Qat’iyatli
4. Quydagi so`zlar qaysi adibning tarjimai xolidan olingan?
“Jo`xori poyasini shimib qonatganim, bolalarga qo`shilib kunjara eganim uchun onam yuzimga shapaloq urgani va o`zi kechgacha yig`laganini unitmayman”
A) A. Qahhor B) E. Vohidov V) Zulfiya
D) O`. Hoshimov E) O. Yoqubov
5.O`smir yoshida “Mushtum” jurnalida she’rlari bosilgan shoir kim?
A) A. Oripov B) A. Qahhor V) Zulfiya
D) E. Vohidov E) G`. G`ulom
6. “Yurak va aql” asari muallifi kim?
A) A. Suyun B) A. Oripov V) E. Vohidov
D) Zulfiya E) G`. G`ulom
7. Quydagi parchada qo`llangan badiy – tasviriy vositasini belgilang.

O`lim sochmoqdadir.
Elga beayov,
Shahar, qishloqlarni
Yutmoqda olov.

A) Tashbeh B) Tazod V) Mubolag`a
D) Jonlantirish E) Sifatlash
8. “Nido” dostonidan olingan quydagi parchada xalq og`zaki ijodining qaysi turidan foydalanilgan?

Bobolarning hikmati
Hayotga yorug` yo`ldir.
Otang bolasi bo`lma,
Odam bolasi bo`l der.

A) Hikmat B) Masal V) Matal
D) Maqol E) Pand
9. Adabiyot darsida Pushkinning “Kavkaz asiri” dostonini yoddan aytgan inson qaysi adibning o`qituvchisi?
A) E. Vohidov B) O. Yoqubov V) O`. Hoshimov
D) Zulfiya E) Ch. Aytmatov
10. Yolg`on gapirib, sho`rlik oyisi va opalarini zo`r yig`latib urishga ketgan adib kim?
A) A. Qahhor B) H. Olimjon V) Oybek
D) P. Qodirov E) O. Yoqubov
11. Yapon imperialistlariga qarshi kurashda qatnashgan adibni belgilang?
A) A. Yoqubov B) P. Qodirov V) O`. Hoshimov
D) Zulfiya E) Ch. Aytmatov
12. Qatag`on yillari voqelari tasvirlangan asar qaysi?
A) “Urushning so`ngi qurboni” B) “Bemor” V) “Sodiq”
D) “Qoplon” E) “Muzqaymoq”
13. Quydagi parcha qaysi asardan olingan?
A) “Urushning so`ngi qurboni” B) “Bemor” V) “Sodiq”
D) “Qoplon” E) “Muzqaymoq”
14. Shone’mat qaysi asar qaxramoni?
“Yarim kecha bo`lib qolgan, atrof jimjit, faqat olislarda it uvillaydi”
A) “Bemor” B) “Dahshat” V) “Qoplon”
D) “Urushning so`ngi qurboni” E) “Muzqaymoq”
15. Quydagi matnda badiiy – tasviriy vositalardan qaysi biri qo`llanilgan?
A) O`xshatish B) Mubolag`a V) Tazod
D) Sifatlash E) Jonlantirish
16. Abdulla Qahhorni dastlabki qissasi qanday?
A) Qishloq xukmi ostida B) Zil – zila V) Muhabbat gullari
D) Birinchi kitobim E) So`z boshim
17. Abdulla Qahhor qayerda dafn qilingan?
A) Abdulla Qahhor muzeyiga B) Toshkentdagi chig`atoy qabristoniga V) Qo`qon shahrida saqlanadi.
D) Chinozda E) Samarqandda
18. Adabiyot nima?
A) Inson orzu hayoli, umid armonlari B) Adabiyotning asosiy vositasi esa badiy so`z V) Odob axloq
D) Nafosat E) Nozakat
19. Adabiyotning she’riyat turiga nimalar kiradi?
A) She’r, ballada, doston B) Roman, qi’ta, doston V) Hikoya, qissa
D) Roman, askiya E) Pe’sa
20. Rivoyat necha turga bo`linadi?
A) 4 ta B) 2 ta V) 3 ta
D) 1 ta E) 5 ta
21. Rivoyat qanday janr?
A) Eng qadimgi B) Eng yangi V) Sepik janr
D) Lirik janr E) Epos
22. Uch og`a – ini botirlar ertagi kim tomonidan yaratilgan?
A) Xalq tomonidan yaratilgan B) X. To`xtaboyev V) Z. Diyor
D) X. Olimjon E) A. Muxtor
23. Maqol so`zi qaysi so`zdan olingan?
A) Arabcha B) Forscha V) O`zbekcha
D) Hindcha E) Ruschadan
24. Maqol kim tomonidan yozilgan?
A) Bahshilar tomonidan B) Xalq og`zaki ijodi V) Shoirlar tomonidan
D) Yozuvchilar tomonidan E) Ashullachilar tomonidan
25. Ismoil Al – Buxoriy nechanchi yil tug`ilgan?
A) 820 – yil 21 iyunda B) 810 – yil 21 iyunda V) 870 – yil 31 avgustda
D) 840 yil 21 iyunda E) 840 yil 31 avgustda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
V E D D A D D A V V A A B D A E B V A B A A A B B

Adabiyot fanidan 6 – sinflar uchun test savollari
2- variant
1. Ismoil Al – Buxoriy nechanchi yil tug`ilgan?
A) 820 – yil 21 iyunda B) 810 – yil 21 iyunda V) 870 – yil 31 avgustda
D) 840 yil 21 iyunda E) 840 yil 31 avgustda
2. Maqol kim tomonidan yozilgan?
A) Bahshilar tomonidan B) Xalq og`zaki ijodi V) Shoirlar tomonidan
D) Yozuvchilar tomonidan E) Ashullachilar tomonidan
3. Maqol so`zi qaysi so`zdan olingan?
A) Arabcha B) Forscha V) O`zbekcha
D) Hindcha E) Ruschadan
4. Uch og`a – ini botirlar ertagi kim tomonidan yaratilgan?
A) Xalq tomonidan yaratilgan B) X. To`xtaboyev V) Z. Diyor
D) X. Olimjon E) A. Muxtor
5. Rivoyat qanday janr?
A) Eng qadimgi B) Eng yangi V) Sepik janr
D) Lirik janr E) Epos
6. Rivoyat necha turga bo`linadi?
A) 4 ta B) 2 ta V) 3 ta
D) 1 ta E) 5 ta
7. Adabiyotning she’riyat turiga nimalar kiradi?
A) She’r, ballada, doston B) Roman, qi’ta, doston V) Hikoya, qissa
D) Roman, askiya E) Pe’sa
8. Adabiyot nima?
A) Inson orzu hayoli, umid armonlari B) Adabiyotning asosiy vositasi esa badiy so`z V) Odob axloq
D) Nafosat E) Nozakat
9. Abdulla Qahhor qayerda dafn qilingan?
A) Abdulla Qahhor muzeyiga B) Toshkentdagi chig`atoy qabristoniga V) Qo`qon shahrida saqlanadi.
D) Chinozda E) Samarqandda
10. Abdulla Qahhorni dastlabki qissasi qanday?
A) Qishloq xukmi ostida B) Zil – zila V) Muhabbat gullari
D) Birinchi kitobim E) So`z boshim
11. Quydagi matnda badiiy – tasviriy vositalardan qaysi biri qo`llanilgan?
A) O`xshatish B) Mubolag`a V) Tazod
D) Sifatlash E) Jonlantirish
12. Shone’mat qaysi asar qaxramoni?
“Yarim kecha bo`lib qolgan, atrof jimjit, faqat olislarda it uvillaydi”
A) “Bemor” B) “Dahshat” V) “Qoplon”
D) “Urushning so`ngi qurboni” E) “Muzqaymoq”
13. Quydagi parcha qaysi asardan olingan?
A) “Urushning so`ngi qurboni” B) “Bemor” V) “Sodiq”
D) “Qoplon” E) “Muzqaymoq”
14. Qatag`on yillari voqelari tasvirlangan asar qaysi?
A) “Urushning so`ngi qurboni” B) “Bemor” V) “Sodiq”
D) “Qoplon” E) “Muzqaymoq”
15. Yapon imperialistlariga qarshi kurashda qatnashgan adibni belgilang?
A) A. Yoqubov B) P. Qodirov V) O`. Hoshimov
D) Zulfiya E) Ch. Aytmatov
16. Yolg`on gapirib, sho`rlik oyisi va opalarini zo`r yig`latib urishga ketgan adib kim?
A) A. Qahhor B) H. Olimjon V) Oybek
D) P. Qodirov E) O. Yoqubov
17. Adabiyot darsida Pushkinning “Kavkaz asiri” dostonini yoddan aytgan inson qaysi adibning o`qituvchisi?
A) E. Vohidov B) O. Yoqubov V) O`. Hoshimov
D) Zulfiya E) Ch. Aytmatov
18. “Nido” dostonidan olingan quydagi parchada xalq og`zaki ijodining qaysi turidan foydalanilgan?

Bobolarning hikmati
Hayotga yorug` yo`ldir.
Otang bolasi bo`lma,
Odam bolasi bo`l der.

A) Hikmat B) Masal V) Matal
D) Maqol E) Pand
19. Quydagi parchada qo`llangan badiy – tasviriy vositasini belgilang.

O`lim sochmoqdadir.
Elga beayov,
Shahar, qishloqlarni
Yutmoqda olov.

A) Tashbeh B) Tazod V) Mubolag`a
D) Jonlantirish E) Sifatlash
20. “Yurak va aql” asari muallifi kim?
A) A. Suyun B) A. Oripov V) E. Vohidov
D) Zulfiya E) G`. G`ulom
21. O`smir yoshida “Mushtum” jurnalida she’rlari bosilgan shoir kim?
A) A. Oripov B) A. Qahhor V) Zulfiya
D) E. Vohidov E) G`. G`ulom
22. Quydagi so`zlar qaysi adibning tarjimai xolidan olingan?
“Jo`xori poyasini shimib qonatganim, bolalarga qo`shilib kunjara eganim uchun onam yuzimga shapaloq urgani va o`zi kechgacha yig`laganini unitmayman”
A) A. Qahhor B) E. Vohidov V) Zulfiya
D) O`. Hoshimov E) O. Yoqubov
23. “Oltovlon va ettinchi” asaridagi Sandro qanday obraz?
A) Qahramon B) Sotqin V) Malay
D) Yo`lidan adashgan, lekin boshlig`iga sodiq yigit E) Qat’iyatli
24. “Oltovlon va ettinchi” asari voqelari qayerda bo`lib o`tgan?
A) O`zbekistonda B) Turkistonda V) Qirg`izistonda
D) Rossiyada E) Gruziyada
25. “Yo`q, tug`ilgan erimizdan bunday qilib ketish yaramaydi. Bugun biz o`stirib katta qilgan ona berimiz bilan xayirlashamiz”. Bu parcha qaysi asardan olingan?
A) To`maris B) Shiroq V) Oltovlon va ettinchi
D) Bulbul E) Iskandar Zulqarnayin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B B A A A B A V B E E D B A E V V A D D A D D E V

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !