9-sinf Adabiyot

9-sinf Adabiyot

1. Ogahiy qachon tug`ilgan?
a) 1809 yil b) 1801 yil
c) 1908 yil d) b va c
2. Ogahiyning bizgacha nechta g`zali yetib kelgan?
a) 500 ta b) 600 ta
c) 650 ta d) to`g`ri javob yo`q
3. Ogahiyning “Qasidai nasihat” asari nechanchi yilda yozilgan?
a) 1865 yil b) 1866 yil
c) 1869 yil d) b va c
4. “Mening maktab aro buldur murodim” yuqoridagi misra
kimning qalamiga mansub?
a) Furqat b) Ogahiy
c) Cholpon d) To`g`ri javob yo`q
5. Kelsa kulbamga o`shal berahm zor o`lturg`usi;
Kelmasa, kelguncha dardi intizor o`lturg`usi,
quyidagi misra kimning qalamiga mansub?
a) Furqat b) A.Navoi
c) Cho`lpon d) A.Qodiriy
6. Furqatning nechta o`g`li bo`lgan?
a) 3 ta b) 4 ta c) 5 ta d) 2 ta
7. Furqatning g`azali keltirilgan qatorni aniqlang?
a) Musaddas b) Murabba c) Qoldimu
8. “G`azal” so`zining ma`nosi nima?
a) Sevish, muhabbat b) Do`stlik
c) Mehr muhabbat d) b va c
9. Navoi o`zbek tilida qancha g`azal yozgan?
a) 2600 b) 2700 c) 3000 d) 4000
10. Musamman necha misradan iborat?
a) 8 b) 9 c) 7 d) 6
11. A. Qodiriy dunyoga kelganda otasi necha yosh dab o`lgan?
a) 73-74 b) 76-78 c) 72-74 d) 80-82
12. A.Qodiriyning ilk asarini aniqlang?
a) Kalvak mahzumning xotira daftaridan
b) Mehrobdan chayon
c) Obid ketmon
13. “O`tkan kunlar” romanini nechanchi yillar yaratilgan?
a) 1919-1920 b) 1928 c) 1930 d) 1929
14. Cho`olponning asarlari berilgan qatorni aniqlang?
a) O`zbeklar va Turkiston
b) Muqaddas
c) Ko`hna dunyo
15. Cho`lpon nechanchi yil qaysi shaharda tug`ilgan?
a) 1897 yil Andijonda
b) 1895 yil Qo`qonda
c) 1909 yilda
d) 1910 yil Farg`onada

16 «Devoni lug`ot turk» asari necha baytdan iborat?
a. 6500
b. 7000
c. 6600
d. 6400
e. 6300
17. «Devoni lug`ot turk» asari necha bobga bo`lingan?
a. 73
b. 63
c. 82
d. 81
e. 79
18.Dostonning asosiy voqeasi nechta bobda berilgan?
a. 12
b. 13
c. 17
d. Hammasida
e. 19
19.Dostonda asosiy qahramonlar nechta?
a. 4
b. 6
c. 8
d. 9
e. 10
20.Sayfi Saroyi nechanchi yilda tug`ilgan?
a. 1321 yil
b. 1396 yil
c. 1397 yil
d. 1421 yil
e. 1506 yil
21.Suhayil va Guldursun kimning qalamiga mansub?
a. Sayfi Saroyi
b. Yunus Hos Hojib
c. T. Sulaymon
d. A. Qahhor
e. A. Qodiriy
22. . Alpomish dostonining qaysi variantio badiiy yuksak va mukammal?
a) Ergash Jumanbulbul
b) Po`lkan Shoir
c) Fozil Yo`ldosh
d) Islom Shoir
23. Barchinni izlab qalmoq yurtiga borayotgan Alpomish kim bilan uchrashadi?
a) Touchahon bilan
b) Qorajon bilan
c) Seriy shakilda
d) Ulfontoz bilan
24. “Xamsa”ning dostonlari qaysin she`riy shaklda yozilgan?
a) Dostonlarga xos liro-epik janrda
b) She`riy hikoya janrida
c) She`riy shaklda
d) Masnaviy yo`lida
25. A. Jomiyga bag`ishlab yozilgan asarni ko`rsating?
a) “Xamsa ul — mutaxayyirin”
b) “Majolis un — nafois”
c) “Nasoyimul muhabbat”
d) “Tarixi muluki Azam”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !