8 – sinf Test

8 – sinf Test

1 Badiy uslubga xos gapni belgilang
A Aytadilarki otnining go’shti issiq bo’lib me’dani kuchli qiladi ko’z suvini ko’paytiradi
B Yuz falajiga uchragan odam musicha go’shtni yesa tuzaladi
C Nodira 1792 –yil Andijon hokimi Rahmonquliboy oilasida tug’ildi
D Inson baxtidek ko’rkamlik tabiatan ulug’lik sog’lomlik xushnudlik hammasi onadan
2 Adabiy nutq me’yorlari haqidagi ta’rif qaysi qatorda to’g’ri berigan ?
A Aloqa-aralashuv vositasini bajaruvchi nutq adabiy nutq me’yori hisoblanadi
B Rasmiy irodaviy uslubdagi nutq me’yor hisoblanadi
C Til tovushlaridan so’z va qo’shimchlardan gap qurilishi bilan bog’liq bo’lgan ifoda vositalaridan foydalanish haqidagi qoidalar nutq me’yorlari deyiladi
D Jonli so’zlashuv tili nutq me’yori hisoblandi
3 Qaysi qatordagi gapda shevaga xos so’zlar qatnashgan?
A Tilda so’zlar va qo’shimchalar ma’lum bir qoidalar asosida yoziladi
B Ikrom taxmon chiga tirab qo’yilgan yog’och oyoqni kiyib chiqib ketdi yo’q chettan qayta qolay
C Nafis chayqaladi bir tup na’matak
D Xayot daraxtlari o’sgan bo’g’larda so’zni payvand eting har bir yurakka
4 Adabiy -Ijodiy insho mavzusi berigan qatorni aniqlang
A Alisher Navoiy ijodida umuminsoniy qadriyatlarning ulug’lanishi
B <> romanida xonlik tuzumi
C Ona tilida bitilgan sehrli satrlar
D Yangi asr orzulari
5 Tilning ijtimoiy vazifasi qaysi qatorda to’liq ifodalangan ?
A Til so’z va qo’shimchlardan iboratdir
B Til kishiklar o’rtasidagi muhim muloqot vositasi hisoblanadi
C Til Morfologiya va Sintaksiz kabi bo’limlarga bo’lib o’rganiladi
D Til og’zaki va yozma tarzda namoyon bo’ladi
6 Berilgan so’z birikmalari tarkibida ajratilgan vositalardan qaysi birlari qo’shim cha ma’no berayotganligini aniqlang
A G’alabaga erishmoq, buyuk baxt
B Tinchlik haqida suhbat, so’ngi qo’ng’iroq
C Do’slar bilan uchrashuv baxt kaliti
D Mustaqilliknigina sharaflanmoq, chog’roqqina xona
7 Tobe so’z bilan hokim so’zini bog’lagan kelishik qo’shimchasi yashiringan so’z birikmalari qaysi joyda ?
A Moviy osmon, Zuhro yulduzi. B Tog’ cho’qqisi kitob o’qimoq C Yoqimli kuch dala yumishlari
D A’lochi o’quvchilar kitobsevarlar uyushmasi
8 Qaysi qatorda ibora berilgan?
A Yo’l boshiga ko’tarmoq B Ko’zi ochildi hol qo’ydi C Razm solmoq bahsga chorlamoq D Hayot daraxti achchiq so’z
9 Qaysi qatordagi gapda tasvriy ifoda qo’llangan?
A Mutolaa inson hayotida muhim o’rin tutadi
B Dono so’ziga bino qo’yar , nodon o’zga
C Xush havoli yangroq navoli bog’im yaxshi bahorim yaxshi.
D Dalalarga baraka urug’li ekib bo’lindi.
10.Qaysi qatordagi so’z juftliklarini birlashtirish mumkin.
AQiziqarli kitob mening kitobim
B Sharafli kasb mashaqqatli kasb.
CYo’ harakati yo’l boshi.
D Chiroyli yozuv eski yozuv.
11 Qaysi qatorda gap berilgan?
A Baxt qushi mustaqillik bayrami B Ijodiy fikr dostlik haqida suhbat C Kitob bilan oshno barkamol avlod .
D Maktab shinam havo issiq
12 Berigan maqollarning qaysi biri shirin suhanlik haqida aytilgan ?
A Dudsiz o’tirgan yerini ham changitar B Oldin angla keyin tanla C Do’stinga rost gapir dushmanigga maqtanib D Bug’doy noning bo’lmasin ,bug’doy so’zing bo’lsin
13 Majhul nisbatdagi fe’l ishtirok etgan gap qaysi qatorda berilgan?
A Abu Nasf Forobiy butun umrini ilm o’rganishga bag’ishlangan .
B Berilgan toshiriq bajaradi.
C Til-tafakkur elchisi.
D Tilning tirikligi xalqning mavjudligidir
14 Qaysi qatordagi sifatdosh mavjud
A Kecha yoqqan qor tezda erib ketdi B Ko’lam kelsa ko’chat ek degan ekan mashoyihlar
C Abdurahmon Jomiy sharqning buyuk mutffakiri D Tong saharlar darvoza taqqiladi
15 Fe’l kesim vazifasida kelgan gapni aniqlang
A Ko’korgan keksaning ishi ibratli B Hayotda qoldirsa abadiy nom eng baxtli odam shu xullasi kalom C Husraf dehlaviy o’zi kuylagan yuksak insonparvarlik g’oyalari bilan asrlarga hamroh D Husraf umrining oxiri o’ttiz yilini dehlida o’tkazdi
16 Asliy sifatga 4-5 ta misol keltiring
Javob ________________________
17 Ilmiy uslubga xos gap yozing
Javob ________________________
18 Rasmiy uslubga xos gap yozing
Javob ________________________
19 Murakkabkesimli gap yozing
Javob ________________________
20 Ot –kesimli gap yozing
Javob ________________________

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !