7-sinf adabiyot

7-sinf adabiyot fanidan test savollari II-chorak

1 — variant

1. Muxammad Alining nasrdagi dastlabki asari qaysi?
a) Boqiy dunyo b) Mashrab s) Sarbadorlar d) Gumbazdagi nur e) Ulug’ saltanat
2. Xamzaning » Yig’la, Turkiston » she’rida qanday g’oya ifodalangan?
a) Ma’rifatsizlik tufayli qoloqlok botqog’iga botgan yurt xoliga achinish
b) Mansabparast boylarni qoralash s) Mutassib dindorlarni qoralash
d) Rus imperatorlarini tanqid qilish e) Barcha javoblar to’g’ri
3. Boshlang’ich siniflar uchun yozilgan » Yengil adabiyot», «Qiroat kitobi» qo’llanmalarinig muallifi kim?
a) Bexbudiy b) Fitrat s) Avloniy d) Xamza e) R.Parfi
4. » G’ayrat» nomli kutubxona ochtirgan ma’rifatparvarni belgilang?
a) A.Avloniy b) Munavvar Qori s) Fitrat d)Xamza e) Erkin Voxidov
5. Quyidagi she’riy parcha muallifini belgilang?
Maktab millatning guli, millat uning bulbuli,
Maktabsiz qolgan millat boshqa chamaning guli.
a) A.Avloniyi b) Xamza s) Munavvar Qori d) Avaz O’tar e) Abdulla Oripov
6. Rauf Parfining qaysi asrida tabiat xodisasi shakldosh so’zlar va takroriy so’zlar vositasida ifodalangan?
a) Ona Turkiston b) Tong otmoqda s) Cho’lpon d) Yomg’ir yog’ar e) Turkiston
7. » Ona Turkiston» she’rida fikr va tuyg’ular bayonchisi kim?
a) shoirning o’zi b) shaxid ketgan ajdodlar ruhi s) Abdulla Qodiriy
d) Turkzamini e) barcha javoblar to’g’ri
8. » Tong otmoqda» she’rida tong o’z ma’nosidan tashqari yana qanday ramziy
tushunchani ifodalaydi?
a) Yorqin kelajak b) Ozod xayot s) Erkin turmush
d) Barcha javoblar to’g’ri e) Vatan timsoli
9. » Ravshan» dostonida Ravshan Zulxumor xaqida qanday xabar topadi?
a) Sirli sandiqdagi oyna orqali b) Uzuk yuzidagi yozuvdan
s) Yunus pari xabar beradi d) Tushida ko’radi e) Barcha javoblar to’g’ri
10. Ravshan Zulxumorni izlab Shirvon o’lkasiga yo’l oldi, u mingan tulpor ismi nima edi?
a) Jiyronqush b) G’irko’k s) Boychibor d) G’irot e) Saman
11. Quyidagi she’riy parchada qo’llangan badiiy- tasviriy vositani ko’rsating ?
Shunday asov toydan yorni,
Qo’lga kiritsam deb keldim.
a) jonlantirish b) tashbex s) qarshilantirish d) takrir e) talmex
12. » Ko’ngil olding, begim ,yashirmog’ing ne?» misrasi qaysi shoir qalamiga mansub?
a) Lutfiy b) Navoiy s) Atoiy d) Bobur e) Bobur
13. » Ravshan» dostoni qaysi xalq baxshisidan yozib olingan?
a) Islom shoir b) Amurqul baxshi s) F . Yo’ldoshev d) Ergash Jumanbulbul e) Po’lkan
14. Quyidagi asrlarning qaysi biri doston emas ?
a) Rustamxon b) Shiroq s) Ravshan d) Kuntig’mish e) Alpomish
15 . Atoiy qalomiga mansub g’azallarini aniqlang?
a)»Jamoling vasfmi..», » Ko’ngil olding begim..». b) » Qaro ko’zlar «, «Topilsa». s) «Latif”, «Vafo kerak bo’lsa». d) » Har kimki..», » Ul sanamkim». e) Barcha javoblar to’g’ri
16. Atoiy g`azalarining asosiy mavzusi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
a) pand-nasihat b) vatan s) inson g’o’zalligi va ilohiy muhabat
d) dinni targ’ib qilish e) vatan
17. G’azalarda ishi zulmkorlik, sitamgarlik sifatida ta’riflanadigan obzor qaysi?
a) mashuqa b) oshiq s) raqib d)gul e)yor
18. She’riyatda tarixiy voqia va shaxslar, qahramonlarga ishora qilish san’ati nima?
a) tajnis b) tazod s)tashbex d) talmex e) barcha javoblar to’g’ri
19. » Ma’joziy ishq vasfidin iloxiy ishq lazzatin topgan» shirin kalom lirik shoir kim?
a) Lutfiy b) Xorazmiy s) Atoiy d) Saroiy e) Navoiy
20. Quyidagi parchada she’riy san’atlardan qaysi biri qo’llangan?
Bu labijon baxshu bu xusni maloxat sendadur
Yo seni yusuf desunlar, yo masixu, Xabib
a) talmex b) tajmis s) tazod d) tashbex e) mubolag’a
21. Ch. Aytmatovning » Oq kema» asari qachon yozilgan?
a) 1965 yilda b) 1970 yilda s) 1967 yilda d)1971yilda e) 1972 yilda
22. «Oq kema» asarida bolaning do’stlar nimalar?
a) tuya b) bo’ri s) egar d)tank e) barcha javoblar to’g’ri
23. «Oq kema» asarida bola » oq kemada» kimmi kutardi?
a) dadasini b) ayasini s) bobosini d) o’rozgulni e) onasini
24. » Aynoq qarasa bir» devona», o’tiribdi: devsifat bir ajdorxoday, xech narsani ko’zga iladigan emas…’.
Yuqoridagi tavsif «Ravshan» dostoning qaysi qaxramoniga nisbatan aytilgan?
a) Ravshanxon b) Go’ro’g’li s) Avazxon d) Xasanxon e) Ravshan
25. «Ravshan» dostoni qaxramoni Go’ro’g’libek Yunus va Misqol parilarni qayerdan olib kelgan?
a) Chambildan b) Ko’xi qofdan s) Saxroi Kabrdan
d) Boysundan e) Qo’ng’irotdan

7-sinf adabiyot fanidan test savollari II-chorak

2 — variant

1. «Ravshan» dostoni qaxramoni Go’ro’g’libek Yunus va Misqol parilarni qayerdan olib kelgan?
a) Chambildan b) Ko’xi qofdan s) Saxroi Kabrdan
d) Boysundan e) Qo’ng’irotdan
2. » Aynoq qarasa bir» devona», o’tiribdi: devsifat bir ajdorxoday, xech narsani ko’zga iladigan emas…’.
Yuqoridagi tavsif «Ravshan» dostoning qaysi qaxramoniga nisbatan aytilgan?
a) Ravshanxon b) Go’ro’g’li s) Avazxon d) Xasanxon e) Ravshan
3. «Oq kema» asarida bola » oq kemada» kimmi kutardi?
a) dadasini b) ayasini s) bobosini d) o’rozgulni e) onasini
4. «Oq kema» asarida bolaning do’stlar nimalar?
a) tuya b) bo’ri s) egar d)tank e) barcha javoblar to’g’ri
5. Ch. Aytmatovning » Oq kema» asari qachon yozilgan?
a) 1965 yilda b) 1970 yilda s) 1967 yilda d)1971yilda e) 1972 yilda
6. Quyidagi parchada she’riy san’atlardan qaysi biri qo’llangan?
Bu labijon baxshu bu xusni maloxat sendadur
Yo seni yusuf desunlar, yo masixu, Xabib
a) talmex b) tajmis s) tazod d) tashbex e) mubolag’a
7. » Ma’joziy ishq vasfidin iloxiy ishq lazzatin topgan» shirin kalom lirik shoir kim?
a) Lutfiy b) Xorazmiy s) Atoiy d) Saroiy e) Navoiy
8. She’riyatda tarixiy voqia va shaxslar, qahramonlarga ishora qilish san’ati nima?
a) tajnis b) tazod s)tashbex d) talmex e) barcha javoblar to’g’ri
9. G’azalarda ishi zulmkorlik, sitamgarlik sifatida ta’riflanadigan obzor qaysi?
a) mashuqa b) oshiq s) raqib d)gul e)yor
10. Atoiy g`azalarining asosiy mavzusi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
a) pand-nasihat b) vatan s) inson g’o’zalligi va ilohiy muhabat
d) dinni targ’ib qilish e) vatan
11. Atoiy qalomiga mansub g’azallarini aniqlang?
a)»Jamoling vasfmi..», » Ko’ngil olding begim..». b) » Qaro ko’zlar «, «Topilsa». s) «Latif”, «Vafo kerak bo’lsa». d) » Har kimki..», » Ul sanamkim». e) Barcha javoblar to’g’ri
12. Quyidagi asrlarning qaysi biri doston emas ?
a) Rustamxon b) Shiroq s) Ravshan d) Kuntig’mish e) Alpomish
13. » Ravshan» dostoni qaysi xalq baxshisidan yozib olingan?
a) Islom shoir b) Amurqul baxshi s) F . Yo’ldoshev d) Ergash Jumanbulbul e) Po’lkan
14. » Ko’ngil olding, begim ,yashirmog’ing ne?» misrasi qaysi shoir qalamiga mansub?
a) Lutfiy b) Navoiy s) Atoiy d) Bobur e) Bobur
15. Quyidagi she’riy parchada qo’llangan badiiy- tasviriy vositani ko’rsating ?
Shunday asov toydan yorni,
Qo’lga kiritsam deb keldim.
a) jonlantirish b) tashbex s) qarshilantirish d) takrir e) talmex
16. Ravshan Zulxumorni izlab Shirvon o’lkasiga yo’l oldi, u mingan tulpor ismi nima edi?
a) Jiyronqush b) G’irko’k s) Boychibor d) G’irot e) Saman
17. » Ravshan» dostonida Ravshan Zulxumor xaqida qanday xabar topadi?
a) Sirli sandiqdagi oyna orqali b) Uzuk yuzidagi yozuvdan
s) Yunus pari xabar beradi d) Tushida ko’radi e) Barcha javoblar to’g’ri »
18. Tong otmoqda» she’rida tong o’z ma’nosidan tashqari yana qanday ramziy
tushunchani ifodalaydi?
a) Yorqin kelajak b) Ozod xayot s) Erkin turmush
d) Barcha javoblar to’g’ri e) Vatan timsoli
19″ Ona Turkiston» she’rida fikr va tuyg’ular bayonchisi kim?
a) shoirning o’zi b) shaxid ketgan ajdodlar ruhi s) Abdulla Qodiriy
d) Turkzamini e) barcha javoblar to’g’ri
20. Rauf Parfining qaysi asrida tabiat xodisasi shakldosh so’zlar va takroriy so’zlar vositasida ifodalangan?
a) Ona Turkiston b) Tong otmoqda s) Cho’lpon d) Yomg’ir yog’ar e) Turkiston
21. Quyidagi she’riy parcha muallifini belgilang?
Maktab millatning guli, millat uning bulbuli,
Maktabsiz qolgan millat boshqa chamaning guli.
a) A.Avloniyi b) Xamza s) Munavvar Qori d) Avaz O’tar e) Abdulla Oripov
22.»G’ayrat» nomli kutubxona ochtirgan ma’rifatparvarni belgilang?
a) A.Avloniy b) Munavvar Qori s) Fitrat d)Xamza e) Erkin Voxidov
23. Boshlang’ich siniflar uchun yozilgan » Yengil adabiyot», «Qiroat kitobi» qo’llanmalarinig muallifi kim?
a) Bexbudiy b) Fitrat s) Avloniy d) Xamza e) R.Parfi
24. Xamzaning » Yig’la, Turkiston » she’rida qanday g’oya ifodalangan?
a) Ma’rifatsizlik tufayli qoloqlok botqog’iga botgan yurt xoliga achinish
b) Mansabparast boylarni qoralash s) Mutassib dindorlarni qoralash
d) Rus imperatorlarini tanqid qilish e) Barcha javoblar to’g’ri
25. Muxammad alining nasrdagi dastlabki asari qaysi?
a) Boqiy dunyo b) Mashrab s) Sarbadorlar d) Gumbazdagi nur e) Ulug’ saltanat

Test kalitlari

1 – variant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
s a d d b d a d b a b s d b a s a d s d a e a d b

Test kalitlari

2 – variant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
b d a e a d s d a s a b d s b a b d a d b d d a s

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !