5-sinf Adabiyot

5-sinf Adabiyot

1. Xalq tafakkuri fikrining qaymog`i nima?
a) hikmat
b) hikoyat
c) topishmoq
d) jumboq
e) maqol
2. Luqmoni Hakim nima uchun boyning yeriga bug`doy o`rniga arpa ekdi?
a) arpadan yaxshi hosil olishi uchun
b) arpa urug`idan bug`doy olishi uchun
c) boyning aybini o`ziga ko`rsatish uchun
3. Eng ulug` fazilat qaysi?
a) vijdoniy vazifasini ado etish
b) o`zgalarga dushmanlik qilmaslik
c) dushmaniga yaxshilik qila olish
4. Ismoil Buxoriy 16 yoshida qancha hadis yozib olgan, unda nechtasi sahih,
a) 600 ming hadis, 7275 tasi ishonarli
b) 800 ming hadis, 9671 tasi ishonarli
c) 500 ming hadis, 4840 tasi ishonarli
5. Kimning duosi mustajob bo`ladi?
a) Ota-onasining hurmat qilganning
b) Do`stiga yaxshilik qilganning
c) Vataniga sodiq bo`lganning
d) Xalqiga sodiq bo`lganning
6. Badiiy adabiyotning asosiy quroli nima?
a) So`z
b) Yozuv
c) Ijod
d) Fikr
e) Tasvirlash
7. Qaysi janrda fikr qisqa va lo`nda ifodalanadi?
a) Hikoya
b) Maqol
c) Latifa
d) Topishmoq
e) c, b javoblar
8. Oygulni zindondan kim qutqardi?
a) Baliqchi chol
b) Baxtiyor
c) Otasi
d) Isyonchilar
9. Quyidagi parcha qaysi asardan olingan?
“Yetti iqlim sayyohlari chinni saroyini, jannatmakon bog`ini,
bu yurtning eng yaxshi g`aroyiboti mana shu!” deyisharkan
a) “Bulbul”
b) “Oygul bilan Baxtiyor”
c) “Iskandar Zulqarnayin”
d) “Umr haqida ertak”
e) “Qor malikasi”
10. Chin-Mochin mamlakati qaysi yurt?
a) Ajam
b) Turon
c) Arab
d) Xitoy

11. H.Olimjon “Oygul bilan Baxtiyor” asarini qaysi ertakdan ta`sirlanib yozgan?
a) “Guliqah-qah
b) “Uch og`a-ini botirlar”
c) “Susambul”
d) “Bulbul”
e) “Malikai Husniobod”
12. Quyidagi parcha qaysi asardan olingan?
Senday qonxo`r zolimdan
Qolmasin deb biror zot
a) “Bulbul”
b) “Semurg`” yoki “Parizod”
c) “Malikai Husniobod”
d) “Oygul bilan Baxtiyor”
13. “Mening o`g`rigina bolam” hikoyasi kimning qalamiga mansub?
a) H.Olimjon
b) Navoiy
c) G`. G`ulom
d) Bobur
14. Oqbo`yinning eng yahshi ko`radigani kim edi?
a) Sodiq aka
b) Kimsan hola
c) Karim podachi
d) Rasul
e) Abdug`ani
15. Bobur nomi qanday ma`noni anglatadi?
a) Dovyurak
b) Jasur
c) Mard
d) Sher
e) Dev
16. Mirtemir qachon tug`ilgan?
a) 1910 yil
b) 1919 yil
c) 1909 yil
d) 1908 yil
e) 1911 yil
17. Mirtemir she`rlari berilgan qatorni toping?
a) Tun, Nido
b) Ohu, Na`matak
c) Baliq ovi, Shudring
d) To`g`ri javob yoq
18. Badiiy adabiyotning asosiy quroli nima?
a) So`z
b) Yozuv
c) Ijod
d) Fikr
e) Tasvirlash
19. Adabiyot qanday turlardan iborat?
a) SHeriyat, nasr, diramaturgiya
b) Roman, she’riyat, doston
c) Doston, hikoya, qissa, ertak
d) Dirama, hajviyot, afsona
e) Nasr, ruboiy, to`rtlik
20. Keksalar nutqiga joziba bag`ishlaydigan, ziynatlaydigan janr qayusi?
a) Masal b) Ibora c) Topishmoq
d) Maqol e) O`git

21. Maqollarda fikr qanday ifodalanadi?
a) Batafsil, mukkamal
b) Dalil va isbot bilan
c) Keng va aniq
d) qisqa londa
e) B,C javoblar
22. Halq taffakuri, fikrining qaymogi nima?
a) Hikmat
b) Hikoyat
c) Topishmoq
d) Jumboq
e) Maqol
23. Maqollarning hikmatli so`zdan farqi nimada?
a) Halq donoligini ifodalaydi
b) Ibratli fikrlardan iborat bo`ladi
c) Serma’no so`zlardan iborat bo`ladi
d) Qisqa, londa, hamda qiyos asosida tiziladi
e) A va B javoblar
24. Xorun ar- Rashid nima uchun bog`bonga ikki marta oltin inom qildi?
a) Xurmo ko`chati ekkanligi uchun
b) Bobolar mehnatidan minatdor bo`lgani uchun
c) Ekkan ko`chati meva bergani uchun
d) Bo`ning ko`chati bir kunda ikki marta meva bergani uchun
e) Bog`boning zakovatli inson bo`lganligi uchun
25. Luqmoni Xakim nima uchun boyning eriga bug`doy o`rniga arpa ekdi?
a) Arpadan yaxshi hosil olish uchun
b) Boy yerida bug`doy unmasligi uchun
c) Arpa urug`idan bug`doy olish uchun
d) Boyning aybini o`ziga ko`rsatish uchun
e) Xalqa arpa berish uchun
26. «Diyonat» hikmati mazmuni nima haqda?
a) Uy hayvonlarini asrash kerakligi
b) O`zgalarni o`zi kabi hurmat qilish lozimligi
c) O`zi istamagan narsani qo`shnisiga ravo ko`rish
d) Vijdoniga zid ish qilish
e) Qo`shniga hamma qatori munosabatda bo`lish
27. Vafot etgan tabibni o`rniga qolgan tabib nimani ifodalaydi?
a) Yaxshi ovqat , to`yib uhlash
b) Sabzavot, meva, qatiq
c) Kamxarakatlilik , tozalik, darmon-dori
d) Poklik, parxez, badantarbiya
e) Badantarbiya, ozodalik, yaxshi hordiq
28. Misr hukumatining meros qoldirish haqidagi hulosa qanday bo`ldi?
a) Juda ko`p mol-dunyo to`plash
b) Chiroyli bog` va imorat vujudga keltirish
c) Farzandni ilm hunar qilib o`stirish
d) Tahtni meros qilib qoldirish
e) Odob-ahloqli farzand tarbiyalash
29. Eng ulug` fazilat qaysi?
a) Topb olinganqimmatli olmosniegasiga berish
b) Vijdojdoniy vazifani ado etish
c) Suvga tushib ketgan bolalarni qutqarish
d) O`zgalarga dushmanlik qilmaslik
e) Dushmaniga yaxshilik qila olish

30. «Oygul bilan Baxtiyor» ertagidan berilgan parchada badiiy-tasviriy vositani belgilang?
U go`yo bir buyuk tog`-
Yuzida ming yillik dog`
a) Qarshilantirish
b) O`xshatish
c) Sifatlash
d) Mubolag`a
e) Jonlantirish
31. «Islomda eng yahshi hislatlar qaysidir», deyiladi «Salom berish amallari»da
a) Ko`pchilikka bosh bo`lish
b) Barchaga salom bermoq
c) Yaxshilikka-yaxshilik
d) Ochlarga taom bermoqlik, tanigan-tanimaganga salom bermoqlik
e) Eng avvalo salom bermoq
32. Faqat chin emas, butun sharq xalqlari donishmandligi namunasi hisoblangan asar nomi?
a) Hadislar
b) Ramayana
c) Kalila va Dimna
d) Dunyuy
e) Qobusnoma
33. Quyidagi fikr qaysi mutafakkirni so`zlari?
«So`zamol bo`lganlar o`zlari ko`hlik ko`ringanlari bilan kamdan-kam paytlarda odamiy bo`ladilar»
a) Imom Ismoil al Buxoriy
b) Rabg`uziy
c) Konfutsiy
d) Navoiy
e) Jomiy
34. Ustoz aytdi: Bilish nima ekanligini aytaymi? To`g`ri javobni toping?
a) Bilish ko`p mutoalaa qilishda
b) Bilmaganini so`rab bilishda
c) Bilganini bildim, bilmaganini bilmadim deb hisoblashda
d) Vijdonli va halol bo`lishda
e) Qabrgacha ilm izlashda
35. «Do`stlik» hikoyatida uy egasi nima uchun yig`ladi?
a) Do`stiga pul bera olmaganligi uchun
b) Ko`p pulni berib yuborgani uchun
c) Do`stininig ahvolidan oldinroq habar olmagani uchun
d) Do`stining muxtojlikka tushib qolgani uchun
e) Do`stiga berishga puli yo`qligi uchun
36. «Bodom-posti bilan, odam-do`sti bilan» maqolni qanday tushunasiz? To`g`ri javobni toping.
a) postsiz bodom bo`lmaydi, do`ssiz odam
b) bodom postsiz bo`lsa pismaydi, odam do`stsiz zerikadi
c) bodommi posti himoya qiladi, odamni do`sti
d) bodomga postloq keraksiz, odam uchun do`st mumkun emas
e) bodom postini olib tashlab iste`mol qilinadi, do`st dushmanga aylanishi mumkin
37. Badiiy adabiyotning asosiy quroli nima?
a) so`z
b) yozuv
c) ijod
d) fikr
e) tasvirlash

38. Quyidagi parchada qanday badiiy-tasvriy vosita qo`lanilgan?
«… uchchovi ham o`qigan, oq-qorani tanigan, yuzlari oyday, o`zlari boyday, yomon bilan yurmagan, yomon joyda turmagan ekanlar»
a) Sifatlash
b) O`xshatish
c) Qarshilantirish
d) Jonlantirish
e) Mubolag`a
39. Kehja botir nima uchun zindonga solindi?
a) Podshoxni qo`riqlay olmagani uchun
b) Podshoxni o`ldirmoqchi bol`gain uchun
c) Ilonni o`ldirgani uchun
d) Vazirning adovati tufayli
e) Podshoxni o`ldirishda gumon qilingani uchun
40. Quyidagi parcha qaysi asardan olingan? «Menga nima azob! Kel shu yerda yurgandan ko`ra dalalarga chiqib ketib, o`sha yerda tiriklik qilsam nima bo`ladi?»
a) Susanbil
b) Uch og`a-ini botirlar
c) Umr haqida ertak
d) Qor malikasi
e) Bulbul
41. «Susanbil» ertagida bo`rilar hamlasi oldidan hayvon-jonivorlar orasida qanday kengash bo`lib o`tdi?
a) Bo`rilar podshosini yengish haqida
b) Bo`rilarni o`ldirish
c) Uy-uyiga tarqalish haqida
d) Birgalikda harakat qilish
e) Bo`rilarni sarosimga solish haqida
42. Quyidagi parcha qaysi asardan olingan?
Senday qonxo`r zolimdan
Qolmasin deb biror zot,
Bosh ko`tardik zulmdabn
Bo`lmoqchi edik ozod
a) Iskandar Zulqarnayn
b) Oltovlon va yettinchi
c) Oygul bilan Baxtiyor
d) Semurg` yoki Parizod
e) Malikai Husniobod
43. Parchada qo`llanilgan badiiy-tasviriy vositani belgilang?
Cho`rib o`lgan otinlar,
Qul sanalgan xotinlar
Kumushday oppoq soqol
Ko`kragin bosgan chol
a) Sifatlash
b) O`xshatish
c) Qarshilantirish
d) Mubolag`a
e) Takrir
44. Quyidagi parchada ifodalangan badiiy va tasviriy ifodani belgilang?
Ko`kraklari butun bir
Oftobni yashirardi
Tanlarida bir umr
O`t tovlanib turardi
a) O`xshatish
b) Sifatlash
c) Mubolag`a
d) Jonlantirish
e) Qarshilantirish
45. uyidagi parcha qaysi asardan olingan?
«Yeti iqlim sayyohlari shinni saroyni, jannatmakon bog`nib u yurtning eng yaxshi g`aroyiboti manashu!» deyisharkan
a) Bulbul
b) Oygul bilan Baxtiyor
c) Iskandar Zulqarnay
d) Qor malikasi
e) Umr haqida ertak
46. «Men sening boshingdagi tojing uchun emas, qalbing uchun sevaman»
Yuqoridagi jumla qaysi asar qahramonining so`zlari?
a) «Iskandar Zulqarnayn», cho`pon
b) «Oygul bilan Baxtiyor», shox
c) «Qor malikasi», malika
d) «Bulbul», bulbul
e) Umr haqida ertak, shoir
47. Nima uchun Bulbul faraxbaxsh qabriston haqida kuyladi?
a) Qabriston nihoyatda so`limb o`lganligi sababli
b) Azroilni mahliyo qilish uchun
c) Azroilni shox oldidan ketkazish uchun
d) Shahanshoxni o`limdan saqlab qolish uchun
e) a, b javoblar
48. Qaysi janrda fikr qisqa va lo`nda ifodalanadi?
a) Hikoyatda
b) Latifada
c) Topishmoqda
d) Maqolda
e) B, d javoblar
49. Me`ros qoldirish haqida Misr hukmronining qaysi hulosasi to`g`ri?
a) Juda ko`p mol-dunyo to`plash
b) Chiroyli bog` va imorat vujudga keltirish
c) Farzandni ilm-hunarli qilib o`stirish
d) Taxtni me`ros qilib qoldirish
e) Odob-ahloqli farzand tarbiyalash
50. Hadisda fazilatlarning eng ulug`i qaysi hisoblanadi?
a) Topib olingan qimmatli olmosni egasiga berish
b) Vijdoniy vazifasini ado etish
c) Suvga tushib ketgan bolani qutqarish
d) O`zgalarga dushmanlik qilmaslik
e) Dushmaniga yaxshilik qila olish

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !