5-sinf adabiyot

5-sinf uchun adabiyot fanidan test savollari II-chorak
1-variant
1. H.Olimjon oqigan boshlang’ich maktabning nomi?
A.Oybek B. Sergeyev
C. Norimonov D. Bobur
2. H.K.Andersinning birinchi yirik asari?
A. “Suv parisi” B. “Qor malikasi”
C. “Kumush tangacha” D. “Improvizator”
3. “O’g’ri”,”Bemor”,”Anor”,”Boshsiz odam” kabi qator hikoyalari muallifi kim?
A.A.Qodiriy B. Oybek
C. Shukrullo D. U.Nosir
4. Yozuvchi tomonidan kuzatilgan idrok etilgan ibratli voqea va hodisalarni ixcham shaklda badiy ifoda etuvchi nasriy asar nima deyladi?
A. Hikoya B. Ertak
C. Roman D. Qissa
5. A.Qodiriy 30-yillarda zamonaviy mavzusida qanday qissalar yaratgan?
A. “Toy” B. “Obid ketmon”
C. “Juvonboz” D. “Uloqda”
6. A.Qodiriy necha yoshida boyga xizmatchi bo’lib yollagan?
A.7 yoshida B. 9 yoshida
C. 10 yoshida D. 12 yoshida
7. A.Qodiriy nechanchi yilda tug’ilgan?
A. 1891 yilda B. 1950 yilda
C. 1893 yilda D. 1894 yilda
8. “O’tgan kunlar” , “Mehrobdan chayon” asarlarining muallifi kim ?
A.Cho’lpon B. H.Olimjon
C. A.Qodiriy D. Shukrullo
9. “Qor malikasi” kimning eng mashhur ertaklari?
A. H.Olimjonning B. H.K.Andersenning
C. Ezopning D. M.Shayxzoda
10. Qaysi asarlari Andersinning nomini dunyoga mashhur qilib yubordi?
A. bolalarga aytilgan ertaklar B. yangi ertaklar
C. tarixga atalgan D. hammasi to’g’ri
11. H.K.Andersen qaysi shaharda tug’ildi?
A. Daniyaning adens. B. London
C. Parij D. Rim
12. 80-y. Shukrullo qanday dostoni e’lon qilindi?
A. “O’g’rini qaroqchi urdi” B. “Toydan keyin tomosha”
C. “Asr vobosi” D. “Janjal”
13. Shukrullo bolalar uchun qanday kitoblar chop etilgan?
A.”Bahor sovg’asi” B. “Yulduzlar”
C. “Xatarli yo’l” D. “Avab”
14. Shukrulloning birinchi she’rining nomi?
A. “Qalb qo’shiqlari” B. Birinchi daftar
C. “Ikki qoya” D. “Baxt qonuni”
15. Shukrullo nechanchi yilda tug’ilgan?
A.1921 yilda B. 1922 yilda
C. 1923 yilda D. 1924 yilda
16. M.Shayxzoda ijodi va qilgan hizmatkari haqiqiy qadir topib , 2001 yilda qanday orden bilan tag’dirlangan?
A. A.Navoiy B. A.Temur
C. Buyuk ishlari uchun orden D. M.Ulug’bek
17. M.Shayxzodning “Mirzo Ulug’bek ” tragediyasi nechanchi yilda yaratilgan?
A. 1956 yilda B. 1957 yilda
C. 1958 yilda D. 1959 yilda
18. M.Shayxzodning otasi kim bo’lib ishlagan?
A. o’qituvchi B. quruvchi A. B
C. shifokor D. shoir C. D.
19. M.Shayxzoda qayerda tug’ilgan ?
A. Ozarbayjonda B. Jizzaxda
C. Toshkentda D. Turkmanistonda
20. H.Olimjonning dastlabki she’rlari Samarqanddagi qaysi gazetada chiqarila boshlagan?
A. “Zarafshon” B. “Tong yulduzi”
C. “O’zbekiston” D. “Mushtum”
21. H.Olimjonning birinchi she’riy to’plami qaysi?
A. “Ko’klam” B. “Zarafshon”
C. “ Jinoyat” D. “ Muqanna”
22. Ertak , dostonlar asosan kimlar tomonidan yaratilgan?
A. yo’zuvchilar B. shoirlar
C. baxshilar D. to’g’ri javob yo’q
23. Oygul bilan Baxtiyor dostonining muallifi kim ?
A. H. Olimjon B. T.Sulaymon
C. Cho’lpon D. Oybek
24. H.Olimjonning onasining ismi kim bo’lgan ?
A. Komila B. Kamola
C. Karomat D. Kumush
25. H.Olimjon nechanchi yil va qaysi shaharda tug’ilgan?
A. 1901 yil Farg’onada B. 1902 yil Xifada
C. 1903 yil Samarqandda D. 1909 yil Jizzaxda

5-sinf uchun adabiyot fanidan test savollari II-chorak
2-variant
1. H.Olimjon nechanchi yil va qaysi shaharda tug’ilgan?
A. 1901 yil Farg’onada B. 1902 yil Xifada
C. 1903 yil Samarqandda D. 1909 yil Jizzaxda
2. H.Olimjonning onasining ismi kim bo’lgan ?
A. Komila B. Kamola
C. Karomat D. Kumush
3. Oygul bilan Baxtiyor dostonining muallifi kim ?
A. H. Olimjon B. T.Sulaymon
C. Cho’lpon D. Oybek
4. Ertak , dostonlar asosan kimlar tomonidan yaratilgan?
A. yo’zuvchilar B. shoirlar
C. baxshilar D. to’g’ri javob yo’q
5. H.Olimjonning birinchi she’riy to’plami qaysi?
A. “Ko’klam” B. “Zarafshon”
C. “ Jinoyat” D. “ Muqanna”
6. H.Olimjonning dastlabki she’rlari Samarqanddagi qaysi gazetada chiqarila boshlagan?
A. “Zarafshon” B. “Tong yulduzi”
C. “O’zbekiston” D. “Mushtum”
7. M.Shayxzoda qayerda tug’ilgan ?
A. Ozarbayjonda B. Jizzaxda
C. Toshkentda D. Turkmanistonda
8. M.Shayxzodning otasi kim bo’lib ishlagan?
A. o’qituvchi B. quruvchi A. B
C. shifokor D. shoir C. D.
9. M.Shayxzodning “Mirzo Ulug’bek ” tragediyasi nechanchi yilda yaratilgan?
A. 1956 yilda B. 1957 yilda
C. 1958 yilda D. 1959 yilda
10. M.Shayxzoda ijodi va qilgan hizmatkari haqiqiy qadir topib , 2001 yilda qanday orden bilan tag’dirlangan?
A. A.Navoiy B. A.Temur
C. Buyuk ishlari uchun orden D. M.Ulug’bek
11. Shukrullo nechanchi yilda tug’ilgan?
A.1921 yilda B. 1922 yilda
C. 1923 yilda D. 1924 yilda
12. Shukrulloning birinchi she’rining nomi?
A. “Qalb qo’shiqlari” B. Birinchi daftar
C. “Ikki qoya” D. “Baxt qonuni”
13. Shukrullo bolalar uchun qanday kitoblar chop etilgan?
A.”Bahor sovg’asi” B. “Yulduzlar”
C. “Xatarli yo’l” D. “Avab”
14. 80-y. Shukrullo qanday dostoni e’lon qilindi?
A. “O’g’rini qaroqchi urdi” B. “Toydan keyin tomosha”
C. “Asr vobosi” D. “Janjal”
15. H.K.Andersen qaysi shaharda tug’ildi?
A. Daniyaning adens. B. London
C. Parij D. Rim
16. Qaysi asarlari Andersinning nomini dunyoga mashhur qilib yubordi?
A. bolalarga aytilgan ertaklar B. yangi ertaklar
C. tarixga atalgan D. hammasi to’g’ri
17. “Qor malikasi” kimning eng mashhur ertaklari?
A. H.Olimjonning B. H.K.Andersenning
C. Ezopning D. M.Shayxzoda
18. “O’tgan kunlar” , “Mehrobdan chayon” asarlarining muallifi kim ?
A.Cho’lpon B. H.Olimjon
C. A.Qodiriy D. Shukrullo
19. A.Qodiriy nechanchi yilda tug’ilgan?
A. 1891 yilda B. 1950 yilda
C. 1893 yilda D. 1894 yilda
20. A.Qodiriy necha yoshida boyga xizmatchi bo’lib yollagan?
A.7 yoshida B. 9 yoshida
C. 10 yoshida D. 12 yoshida
21. A.Qodiriy 30-yillarda zamonaviy mavzusida qanday qissalar yaratgan?
A. “Toy” B. “Obid ketmon”
C. “Juvonboz” D. “Uloqda”
22. Yozuvchi tomonidan kuzatilgan idrok etilgan ibratli voqea va hodisalarni ixcham shaklda badiy ifoda etuvchi nasriy asar nima deyladi?
A. Hikoya B. Ertak
C. Roman D. Qissa
23. “O’g’ri”,”Bemor”,”Anor”,”Boshsiz odam” kabi qator hikoyalari muallifi kim?
A.A.Qodiriy B. Oybek
C. Shukrullo D. U.Nosir
24. H.K.Andersinning birinchi yirik asari?
A. “Suv parisi” B. “Qor malikasi”
C. “Kumush tangacha” D. “Improvizator”
25. H.Olimjon oqigan boshlang’ich maktabning nomi?
A.Oybek B. Sergeyev
C. Norimonov D. Bobur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !