5 синф она тили ва адабиёти

5 синф она тили ва адабиёти 1 – вариант
1 Bog’langan qo’shma gap qaysi javoblarda berilmagan.
А) Arava tinmay g’itirlardi, yo’lovchilar esa so’zsiz borishardi
Б) Ariqdan mayin ohang bilang suv oqardi va shamol esardi
С) Mahkamboy goh nur egilib turgan derazalarga, goh baland-baland binolarga qarardi
Д) Daraxtlarning bargloariga hayot suvi yugurganda ko’m-ko’k barglar mavj ura boshlar
Е) Mashina jar сqasiga kelib qoldiyu, shofyor uni xushyorlik qilib to’xtatdi
2 Qaysi gaplarda egadan keyin tire qo’yish kerak? Baxt garovi do’stlik Ona yerim ona tuprog’imdir Plansiz ish qolipsiz g’isht demakdir. А) 1-2 Б) 3-4 С) 2-3 Д) 1-4 Е) 1-3
3 Shunisi quvonchliki , sinfimizda qoloq o’quvchilar yo’q Bu gap ergash gapli qo’shma gapning qaysi turiga kiradi?
А) To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gap Б) Ega ergash gapli qo’shma gap
С) Aniklovchi ershgash gapli qo’shma gap Д) Urin ergash gapli qo’shma gap Е) Kesim erigash gapli qo’shma gap
4. OT -kesimli gapni toping
А) Yetti o’lchab bir kes Б) Qani, qani mexmonlar, ichkariga С) Uyat o’limdan qattiq
Д) Vaqting ketdi-baxting ketdi Е) Dangasaga ish buyursang, senga aql o’rgatar .
5 To’siqsiz ergash gapning bosh gapga bog’lanishi haqidagi javoblarning
qaysinisi to’g’ri?
А) -ki qo’shimchasi bilan Б) -sa, ham,-sa,-da qo’shimchalari bilan С) -gach qo’shimchasi bilan
Д) -b,-ib qo’shimchasi bilan Е) -guncha qo’shimchasi bilan
6 Qaysi javobda uyushiq bo’lak qatnashgan?
А) Bunda hamma, hamma narsa bor Б) Kel, gulyor etib kel, yangrasin har сq
С) Ertalabdan сqimli mayin shaboda esmoqda edi Д) Sherali kamgap, qaysar bola edi
Е) Katta keng ko’chadan ketmoqdamiz
7 Men otam singari o’qituvchi bo’laman Gapda qanday ma’nodagi ko’makchi qo’llangan?
А) Yo’nalish Б) Maqsad С) Sabab Д) Vosita Е) O’xshashlik
8 -i qo’shimchasini omonimlik vazifalari hakidagi javoblarning qaysinisi noto’g’ri?
А) uchinchi shaxs birlik, egalik qo’shimchasi Б) sifat yasovchi qo’shimcha
С) fel yasovchi qo’shimcha Д) hammasi tug’ri Е) o’zbek alifbosidagi un harf
9 Quyoshning oltin qalami nur taratar edi
Ostiga chizilgan so’zning ko’chma ma’nosi qanday?
А) Metafora Б) metanimiya С) Sinegdaxi Д) O’xshatish Е) Kinoya
10 Dunyoda o’zimizdan keyin qoladirg’on tuyog’imiz…
Shul Otabekdir, deb yozadi Yusufbek hoji.
a) Metanimiya b) Sinegdoxo c) Metafora d) O’xshatish e) Kinoya
11 Imlo qoidalari qaysi javobda to’liq berilgan?
a) Fonetik, morfologik, sintaktik
b) Morfologik,Orfoepik,Shakliy
c) Shakliy, fonetik, leksik
d) Fonetik, frezeologik, shakliy
e) fonetik, morfologik, shakliy
12 O’zakka yasovchi qo’shimchalar qo’shish bilan hosil bo’lgan yangi so’z-
ning ma’nosi qismi nima deyiladi?
a) yasama so’z b) o’zak c) qo’shimcha d) negiz
b) tub so’z
13 So’zlar o’z ma’nosi bilan betaraf bo’lsalar ham, ammo uslubiy ma’no ifodalash
uchun ularning ma’nosi jumladan ko’chma ma’noga ega bo’lishi shart Fikr qaysi
uslubiyat haqida?
a) FONETIK uslub
b) Leksik uslub
c) Grammatik uslub
d) Morfologik uslub
e) Sinetik uslub
14 Kinoyada so’z aks ma’noda qo’llanadi. Yozuvda bunday so’zlar qo’shtirnoqqa olinadi.
Bu fikr kaysi uslubiyatga xos?
a) Leksik b) Fonetik c) Grammatik d) Morfologik e) Sintaktik
15 Uslub turlari qaysi javobda notug’ri ko’rsatilgan?
a) Badiiy uslub b) Morfoologik uslub c) So’zlashuv uslub d) Rasmiy uslub e) Ilmiy uslub
16 Qaysi so’z turkumidan fel yasalmaydi?
a) Ot b) Sifat c) Son d) Olmosh e)Modal so’z
17 Birgalik nisbati qaysi tushunchaga sinonim hisoblanadi?
a) Shaxs b) son c) Ko’plik d) Zamon e) Mayl
18 -Tolga chiqmaysiz?
-Chiqaman
-Chiqmaysiz
Bu diologda qatnashgan aniq mayldagi fel qaysi maylni ifodalayapti?
a) Aniq mayl
b) Buyruq mayl
c) Shart mayl
d) Maqsad mayl
e) Hamma mayl
19 Kinoyada so’z aks ma’noda ko’llanadi. Yozuvda bunday so’zlar qo’shtirnoqqa olinadi.
Bu fikr kaysi uslubiyatga xos?
a) Leksik
b) Fonetik
c) Grammatik
d) Morfologik
e) Sintaktik
20 So’zlar o’z ma’nosi bilan betaraf bo’lsalar xam, ammo uslubiy ma’no ifodalash
uchun ularning ma’nosi jumladan ko’chma ma’noga ega bo’lishi shart. Fikr qaysi
uslubiyat hakida?
a) Fonetik uslub
b) Leksik uslub
c) Grammatik uslub
d) Morfologik uslub
e) Sinetik uslub
21 XX asr adabiyotining asosiy hususiyatlaridan muhimi qaysi javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
a) Jadidchilik oqimining yuzaga kelishi
b) Dramatik turning yuzaga kelishi
c) Romanchilikning yuzaga kelishi
d) Adabiyotning partiyaviy qolipga tushib qolishi
e) Benuxson kommunistik timsolini yaratish uchun kurash
22 «Roman» atamasining o’zbek adabiyotida birinchi bo’lib kim qo’llagan?
a) Qodiriy
b) Bexbudiy
c) So’fizoda
d) Hamza
e) Fitrat
23 «Buning uchun biz musulmonlarning uqimoqqa sa’y qilmog’imiz lozim, vaholangki
diniy ma’rifimiz xar nav naflik ilm uqimoqni «beshikdan mozorgacha» bizlarga
farz qilgandir» Parcha qaysi asardan olingan, kimning nutqi?
a) «Padarkush» Xayrullo nutqi
b) «Zaharli hayot» Maxmudxon nutqi
c) «Padarkush» Ziyoliy nutqi
d) «Abulfayzxon» Mirvafo nutqi
e) «Padarkush» Domullo nutqi
24 A. Avloniy yaratgan asarlar qaysi javobda to’liq va tug’ri berilgan?
a) «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim», «Turkiy guliston yoxud ahloq»
b) «Birinchi muallim», «Advokatlik osonmi?», «Ikkinchi muallim»
c) «Turkiy guliston yoxud ahloq», «Ikki muhabbat», «To’y»
d) «Yengil adabiyot», «O’qish kitobi», «Qiroat kitobi»
e) B i l m a y m a n
25 Qaysi adib «Indamoq», «Surayyo», «Hijron» taxalluslari bilan ijod qilgan?
a) Cho’lpon
b) Bexbudiy
c) Botu
d) Avloniy
e) Qodiriy

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !