TESTLAR

Adabiyotdan test-sinov topshiriqlari
9-sinf uchun

9-sinf Adabiyot

I chorak
1.”Alpomish” dostoni mazmunan qanday dostonlar sirasiga kiradi?
A. Ishqiy C. Qahramonlik
B. Sarguzasht D. A va C
2. Dostondagi Yortiboy oqsoqol kimning maslahatchisi ?
A. Boysarining C. Alpomishning
B. Boybo’rining D.Toychaxonning
3. Yetti aka-uka alplardan eng kattasi qaysi biri edi?
A. Ko’kaman C. Qorajon
B. Ko’kaldosh D. Qo’shquloq
4. Alpomishning singlisi kim?
A. Qaldirg’och C. Tovka
B. Oybarchin D. Suqsuroy
5. Alpomish Barchinni qalmoq polvonlaridan qutqarishga otlanganida necha yoshda edi?
A. 15 B.12 C.16 D. 14
6. Dostonda kimlar bir xil tush ko’radi?
A. Ko’kaldosh, Ko’kaman, Qorajon
B. Alpomish, Qaldirg’och, Qorajon
C. Alpomish, Barchin, Qorajon
D. Ko’kaldosh, Ko’kaman, Alpomish
7. Suqsuroy kim?
A. Alpomishning singlisi C. Surxayl kampirning qizi
B. Toychaxonning qizi D. Barchinning kanizi
8. Dostonda kim Ko’sa sinchining ko’zlarini o’yib oladi?
A. Ko’kaldosh C. Qorajon
B. Ko’kaman D. Alpomish
9. Poygada qancha ot qatnashadi?
A. 499ta B. 500ta C. 400ta D.600ta
10. Boychiborning oyog’idagi gulmixlarni kim tishi bilan sug’urib oladi?
A. Alpomish C. Barchin
B. Qaldirg’och D. Qorajon
11. Qalmoq eliga kelgan Alpomish kimni Barchinning huzuriga sovchi va xabarchi qilib jo’natadi?
A. Ko’kaldoshni C. Qorajonni
B. Ko’kamanni D. Qaldirg’ochni

12..XIII asr oxiri – XIV asr boshlarida yashab ijod etgan adib kim?
A.Nosiriddin Burhoniddin Rabg’uziy
B. Muhammad Rizo Ogahiy
C. Boborahim Mashrab
D. Alisher Navoiy
13.“Qissasi Rabg’uziy” asari qachon yozilgan?
A. 1308-1309 C. 1310-1312
B. 1309-1310 D. Aniq emas
14. Bu kun qamug’ ma’siyatlar qiyomatg’a tagi Qobildin qoldi. Tagiga chizilgan so’zning ma’nosi nima?
A.Yaxshilik C. Hunar
B. Odat D. Gunoh
15. “Qissasi Rabg’uziy” asarida “Bo’g’uz uchun imonni ilikdin chiqarmasunlar ” degan nasihatlarni kim aytgan?
A. Qobil va Hobil C. Azroil va Jabroil
B. Rasul alayhissalom D. Ukosha
16. “Qissasi Rabg’uziy” asarida bir gunoh qilgan Qobilni boshqa gunohlarga hech taraddudlanmay qo’l urishiga ko’mak bergan kim?
A. Iblis C. Iqlimo
B. Abudo D. Hech kim
17. Dedi: “Qaydinsen ey majnuni gumrah?”
Dedi: “Majnun vatandin qayda ogoh?” — parcha qaysi asardan olingan, savol- javob kimga tegishli?
A. “Layli va Majnun” dostonida Navfal-Majnun
B. “Farhod va Shirin” dostonida Xusrav va Farhod
C. “Sab’ai sayyor”dostonida Bahrom va Moniy
D. “Sab’ai sayyor” dostonida Jo’na va Mas’ud
18. “Demonkim ko’ngli pok-u, ham ko’zi pok, tili pok-u, so’zi pok-u o’zi pok” – ushbu ta’rif kim haqida?
A. Shirin C. Bahrom
B. Farhod D. Iskandar
19. “…Shabistonida tug’ldi bir yangi oy, Yangi oy yo’qki, mehri olamoroy” – ushbu fikr kim haqida?
A. Shirin B. Iskandar C. Bahrom D. Farhod
20. “Xamsa” dostonida eng katta doston qaysi?
A. “Farhod va Shirin” C. “Saddi Iskandariy”
B. “Layli va Majnun” D. “Hayrat-ul abror”

21. Farhodning otabegi, ya’ni tarbiyachi-ustozi kim edi?
A. Mulkoro B. Shopur C. Qoran D. Moniy
22. 1501-yilning kech kuzida Samarqandga yurish qilgan Boburning nechta kishisi bor edi? Ular qancha miqdordagi qo’shinga qarshi chiqishdi?
A. 420 kishi, 7 ming dushman C. 220 kishi, 7 ming dushman
B. 240 kishi , 7 mingga yaqin dushman D. 240 kishi, 5 ming dushman
23. Boburning Hindistonni egallash haqidagi birinchi harakati qachon boshlandi?
A. 1500-yildan C. 1526-yildan
B. 1507-yildan D. 1525-yildan
24. Bobur Hindistonda tuzgan saltanat Ovropada nima deb shuhrat topdi?
A. “Boburiylar imperiyasi” C. “Buyuk mog’ul imperiyasi”
B. “Buyuk Bobur saltanati” D. “Mog’ullar saltanati”
25. Yangi yozuv- “Xatti Boburiy” ni Bobur necha yoshida kashf qilgan?
A. 20 B. 23 C. 42 D. Bu haqida ma’lumot yo’q

II chorak
1. Boburning nechta ruboiysi bor?
A. 119 ta C. 213 ta
B. 191 ta D. 231 ta
2. “Sharqi Ko’shg’ar, g’arbi Samarqand, janubi Badaxshonning sarhadi tog’lar…” bo’lgan viloyat?
A. Andijon C. Samarqand
B. Farg’ona D. Hirot
3. Boburning “Boburnoma” asarida xabar berilishicha “Baldayi mahfuza” ta’rifi qaysi shaharga nisbatan qo’llanilgan?
A. Andijon C. Samarqand
B. Farg’ona D. Hirot
4. “Yoz fasli yor fasli…” Sendek menga bir yori vafodor … g’azallarida Boburning qaysi holati aks etgan?
A. Hayotsevarligi C. Ishq azobi
B. Tushkunlik holati D. B va C
5. “Boburnoma” da keltirilishicha Andijonga nechta ariq suvi kirib turadi?
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
6. “Vasldin so’z derga yo’q yoro …..” tushib qolgan so’zni toping.
A. yo qildi B. alam C. manga D. bor
7. Bobur qaysi tillarda ijod qilgan?
A. Turk B. O’zbek va fors C. O’zbek D. Fors
8. Furqatning ijodida nechta ilmiy asar uchraydi?
A. 2 ta B. 5 ta C. 3 ta D. 4 ta
9. Ogahiy tarjima qilgan asarlar qatorini toping.
A. “Qobusnoma”, “Haft Paykar”, “Shoh va gado”
B. “Shohidi lqbol”, “Guliston”
C. “ Yusuf va Zulayxo” ,“ Gulshani davlat”
D. “Haft Paykar”,” Ta’viz ul- oshiqin”, “Shoh va gado”
10. A. Qodiriy qachon va qayerda tavallud topgan?
A. 1896 – yil Qo’qonda; C. 1905 – yil Marg’ilon;
B. 1894 – yil Buxoroda; D. 1894 – yil Toshkent.
11.1711-yili Balx hokimi Mahmud Qatag’on amri bilan Qunduz shahrida qatl etilgan adib kim?
A. Z. M. Bobur C. Alisher Navoiy
B. Muhammad Rizo Ogahiy D. Boborahim Mashrab
12. “Qaro zulfing firoqida parishon ro’zg’orim bor,
Yuzungning ishtiyoqida ne sabr-u ne qarorim bor.
Labing bag’rimni qon qildi, ko’zimdin qon ravon qildi,
Nechun holim yomon qildi, men andin bir so’rorim bor”. Ushbu misralarda qanday san’at yetakchilik qiladi?
A.Tazod C. Tanosub
B. Tajnis D Tashxis.
13. Jaloliddin Yusupov tomonidan 1990-yilda “Mehribonim, qaydasan” kitobida kimning she’rlari to’plam holida chop etilgan?
A.Nosiriddin Burhoniddin Rabg’uziy
B. Muhammad Rizo Ogahiy
C. Boborahim Mashrab
D. Alisher Navoiy
14. Furqatning qaysi she’ri Navoiydagi kabi maktub shaklida ifoda etilgan?
A. “Bir qamar siymoni…” C. “Fasli navbahor o’ldi…”
B. “Sabog’a xitob” D.”Ilm xosiyati”
15. “Surmadin ko’zlar qaro, qo’llar hinodin lolarang,
G’ozadin yuzlarda tob-u, o’smadin qoshlar tarang” – misralari kimga tegishli ?
A. Furqat C. Ogahiy
B. Muqimiy D. Zavqiy

16. “… men turli bo’hton, shaxsiyat va soxtalar bilan ikkinchi oqlanmaydurg’on bo’lib qoralandim. Ko’nglida shamsi g’uboroti, teskarichilik maqsadi bo’lmag’on sodda, vijdonli yigitga xo’rlikdan o’lim tansiqroqdir” – ushbu jumlalar kimning suddagi nutqidan?
A. Cho’lpon B. G’. G’ulom C. Fitrat D. A. Qodiriy
17.“Agar oshig’lig’im aytsam, kuyub jon-u jahon o’rtar…” deb boshlanuvchi g’azal muallifi kim?
A. Z. M. Bobur C. Boborahim Mashrab
B. Muhammad Rizo Ogahiy D. Alisher Navoiy
18. XIX asrda yashab ijod etgan shoir, tarixchi va tarjimonni belgilang.
A. Bobur B. Muqimiy C. Ogahiy D. Zavqiy
19. “Aqllik kishilarning o’g’ullari ustidan qilg’an ishlari albatta noma’qul bo’lmas”. Ushbu parcha qaysi adabiy qahramonga tegishli?
A.“O’tgan kunlar” Otabek
B. “Kecha va kunduz” O’lmas
C. “Mehrobdan chayon” Anvar
D. “Oltin zanglamas” Sodiq
20. Adabiyot necha turdan iborat?
A. 4 turdan – kino, qoshiq, dramaturgiya, maqol
B. 2 turdan – haykaltaroshlik, dramaturgiya
C. 3 turdan – she’riyat, dramaturgiya, nasr
D. To’g’ri javob yo’q
21. “Alpomish” dostonida Alpomishga hamisha hamroh bo’lgan otning nomi qaysi javobda qayd etilgan?
A. G’irko’k C. Boychibor
B. G’irot D. Olabosh
22. “Farhod va Shirin” dostonidan olingan quyidagi bayt qaysi qahramon tilidan aytilgan?
Dedi: “Har ishniki qilmish odamizod,
Tafakkur birla bilmish odamizod”
A. Hoqon C. Mulkoro
B. Farhod D. Shopur
23. Furqatning “Sayding qo’yaber sayyod” she’ri qaysi janrda yozilgan?
A. G’azal C. Ruboiy
B. Qit’a D. Musaddas
24. “Ey odamzod, oxir o’lib boshingga tushadurgon ish bu” ,- ushbu misralar qaysi adibga tegishli?
A. Boborahim Mashrab C. Z. M. Bobur
B. Muhammad Rizo Ogahiy D. Alisher Navoiy
25. “Tarab tiflin tug’urdi dahr zoli, Ango bo’ldi magarkim doya navro’z” – Ogahiyning ushbu misralarida qanday san’at yetakchilik qiladi?
A.Tazod C. Tanosub
B. Tajnis D Tashxis.

III chorak
1.Tasavvuf adabiyotidagi markaziy tushuncha nima?
A. Ishq B. Nafs C. Ilm D. Yo’l
2. “Mening maktab aro buldur murodim, Xatimdek chiqsa imlo –yu savodim” ushbu baytni qaysi shoir 9 yoshida yozgan edi?
A. Cho’lpon B. G’. G’ulom C. Fitrat D. Furqat
3. Boburning aruz vazniga bag’ishlangan asari qaysi?
A. “Muxtasar” C. “Mahbub ul-qulub”
B. “Boburnoma” D. “Mezon ul-avzon”
4. Abdulla Oripovning ilk to’plami qaysi?
A. “Ruhim” C. “Yillar armoni”
B. “Mitti yulduz” D.“Yurtim shamoli”
5. Mirzo Abdullatif kimning qaysi asari qahramoni?
A. A. Qodiriy “O’tgan kunlar”
B. Oybek “Qutlug’ qon”
C. Odil Yoqubov “Ulug’bek xazinasi”
D. Cho’lpon “Kecha va kunduz”
6. “Yusuf savdosida beqaror Zulayho ismidin, Majnun ishqida yig’lagan Layli otidan – sizga boshimdag’i sochlarimning tuklaricha behad salom. Mendan had-u hisobsiz gunoh, sizdan kechirish…”. Mazkur parcha qaysi asardan olingan?
A.Cho’lpon “Kecha va kunduz”
B. Cho’lpon “Do’xtur Muhammadiyor”
C. A.Qodiriy “Mehrobdan chayon”
D. A.Qodiriy “O’tgan kunlar”
7. “Xaloyiq! Bo’sh kelmanglar, oyoqni tirash kerak, mushtni ko’rsatish kerak. Jamiki kambag’al xalq qo’lni qo’lga berib, yaktan bo’lib tursa, kimning haddi bor mardikor olishga…” ushbu nutq kimga tegishli?
A. A. Qodiriyning “O’tgan kunlar” romanida Otabekka
B. A. Oripovning “Sohibqiron” dramasida Temurga
C. Oybekning “Qutlug’ qon” romanida Yo’lchiga
D. Cho’lpon “Kecha va kunduz” Zebiga
8. “Qutlug’ qon” romanida Yo’lchining sevgilisi kim edi?
A. Gulnor B. Dildor C. Zebi D. Zaynab
9. “Uning taxtga o’tirganiga necha oy bo’ldi?.. Sha’bon oyi edi. Bukun rabbiul avval … olti oy … bo’lmish!” — jumla qaysi asardan olingan va kim haqida?
A. O. Yoqubov “Ulug’bek xazinasi” romanida Abdullatif haqida
B. A. Oripovning “Sohibqiron” dramasida Temur haqida
C. O. Yoqubov “Ulug’bek xazinasi” romanida Ulug’bek haqida
D. A. Oripovning “Sohibqiron” dramasida Boyazid haqida
10. “Xudo xudo bo’lib turib ham oladi, ham beradi, yo’q -a, u ilgari jon beradi, keyin jon oladi. Yer yer bo’ib turib ilgari rizq beradi, keyin jon oladi, yer yer bo’lib turib ilgari rizq beradi, keyin jon oladi, olgan beradi-da! Sen nimasan, pirim, sen? Xudodan zo’rmisan? Yerdan kuchlimisan ? Olasan bermaysan, Olasan bermaysan …” Ushbu so’zlarni kim qaysi asarda aytgan?
A. Qodiriyning “O’tgan kunlar” romanida Otabek
B. A. Oripovning “Sohibqiron” dramasida Temur
C. Oybekning “Qutlug’ qon” romanida Yo’lchi
D. Cho’lponning “Kecha va kunduz” romanida Razoq so’fi
11 . “Na’matak” she’rining mualifi kim?
A. Cho’lpon B. Oybek C. Fitrat D. Furqat
12. “O’tgan kunlar” asarida Otabek kimni “Tulki” deb ataydi?
A. Azizbekni C. Sodiqni
B. Homidni D. Musulmonqulni
13. “Qalandar”, “Mirza Qalandar”, “Andijonlik” taxalluslari bilan ijod qilgan shoir?
A. Fitrat B. Oybek C. Cho’lpon D. Furqat
14. “Yo tavba! Bu toj-u taxtda ne sehr, ne sir-asror bor ekankim, unga o’ltirgan har bir kimsa darhol o’zgaradi?” parcha qaysi asardan olingan?
A. “O’tgan kunlar” C. “Qutluq qon”
B. “Ulug’bek xazinasi” D. “Mehrobdan chayon”
15. “Mahmud Torobiy” tarixiy dramasini kim yozgan?
A. Oybek B. Hamza C. Cho’lpon D. Furqat
16.O’zbek xalq ertaklari sujeti asosida yozilgan dramani toping.
A. “Yorqinoy” (Cho’lpon) C.“Farhod va Shirin” (Navoiy)
B. “Oygul bilan Baxtiyor” (H. Olimjon) D.“Shum bola” (G’.G’ulom)
17.Oybekning “Qutlug’ qon “ romani nechanchi yilda yozilgan?
A. 1940-yilda B. 1936-yilda C.1942-yilda D.1938-yilda
18. Odil Yoqubovning ilk asarining nomi?
A. “Dilbar davr qizi”; C. “Bolalik”
B. “Tengdoshlar”; D. “Nur qidirib”
19. A. Oripovning “Bahor” she’rida qaysi shoirlar vafoti haqida gap boradi?
A. Cho’lpon, Oybek C. M. Shayxzoda, G’.G’ulom
B. Navoiy, Bobur D. Mirtemir, Fitrat
20. “Ulug’bek xazinasi”dagi Bobo Husayn kim?
A. Ulug’bekning suyukli navkari C. Boyazidning elchisi
B. Ulug’bekning shogirdi D. Tarixchi
21. “Sohibqiron” dramasida Buqalamunning asl ismi?
A. Bobo Husayn B.Itolmas C. Aloviddin D. Boyazid
22. “O’tgan kunlar” romanida Otabek yer tishlatgan uch yigit?
A. Homid, Sodiq, Mutal C. Homid, Sobir, Tolib
B. Sodiq, Qobil, Shokir D. Mutal, Shokir, Tolib
23. Cho’lponning qaysi she’ri “Quyoshning nuriga toqat qilolmay yerga botdim-ku” misralari bilan tugatilgan?
A.”Kongil” C.” Vijdon erki”
B. “Kishan” D. “Qalandar ishqi”
24. “O’tgan kunlar” romanida uncha-muncha to’y-u azalarga “Kavshim ko’chada qolgan emas” deb bormaydigan personaj kim?
A. Oftob oyim B. Oysha bibi C. O’zbek oyim D. Kumush
25. “Nax bizga kuyav bo’ladirg’an yigit ekan” deb “O’tgan kunlar” romanida kim aytgan?
A. Oybodoq B. Oysha bibi C. To’ybeka D. Kumush

IV chorak

1. Shekspirning ilk dostonining nomi nima?
A. “Lukresiya”; C. “Otashin ziyoratchi”;
B. “Hamlet”; D. “Venera va Adonis”
2. “Mavr” so’zining ma’nosini toping.
A. Arab; B. Qul; C. General; D. Mulozim;
3. 1936 — yilda Pushkinning qaysi asari yozib tugallanadi?
A. “Dubrovskiy”; C. “Kapitan qizi”;
B. “Boris Godunov”; D. “Belkin qissalari”;
4. “Xat yozurman sizga, ne chora ?
Yana ne ham ayta olurman ?
Men bilaman, endi bir bora
Qahringizga balki qolurman …” ushbu parcha kimning kimga maktubidan olingan?
A. Kumushning Otabekka C. Ra’noning Anvarga
B. Tatyananing Oneginga D. Dezdemonaning Otelloga
5. Chingiz Aytmatov asarlari berilgan qatorni toping.
A. “Jamila”, “Oq kema”, “Yuzma – yuz”;
B. “Asrga tatigulik kun”, “E’tirof”;
C. “Otamdan qolgan dalalar”, “Oq kema”;
D. “Momo yer”, “Ozodlik”, “Darvesh”;
6. V.Shekspirning qaysi dostoni ketma-ket sakkiz marta nashr qilingan?
A. “Lukresiya”; C. “Otashin ziyoratchi”;
B. “Hamlet”; D. “Venera va Adonis”
7. “Otello” tragediyasida Dezdemona yo’qotgan ro’molni aslida kim topib olgan edi?
A. Yago B. Grasiano C. Emiliya D. Montano
8. Ch. Aytmatovning qaysi asarida inson boshiga tushishi mumkun bo’lgan eng dahsahtli azob o’zligini unutish, ildizini bilmaslik ekani aks ettirilgan?
A. “Asrga tatigulik kun”, B. “Jamila”, C. “Oq kema”, D.“Yuzma – yuz”;
9. “Atrofda yer ko’p, albatta, istaganingcha topiladi. Faqat odamlar nimagadir yaqinlarini duch kelgan yerga ko’mib ketaverishmaydi. Har holda bejiz bo’lmasa kerak. Axir o’likka yer qahatmi?” Ushbu fikrlarni “Asrga tatigulik kun” romanida kim aytgan?
A. Sobitjon B. Edigey C. Oyzoda D. Ukkubola
10. “Asrga tatigulik kun” romanida o’zining kim ekanini, qaysi urug’-aymoqdan ekanini , ismini, bolalik kezlarini, ota-onasining kimligini butunlay yoddan chiqarganlarni kim deb atashadi deyilgan?
A. Qalandar B. Darvesh C.Gumroh D. Manqurt
11. Duelda qattiq jarohatlanib, 1837-yilning 29-yanvarida olamdan o’tgan shoir kim?
A. Vilyam Shekspir B. A.P.Chexov C. Haynrix Hayne D. A. Pushkin
12. Rus adabiyotidagi birinchi she’riy roman qaysi?
A. “Dubrovskiy” C. “Kapitan qizi”
B. “Yevgeniy Onegin” D. “Belkin qissalari”
13. Bozor iqtisodi talablariga eng ko’p berilgan adabiy tur qaysi?
A. Dramaturgiya B. She’riyat C. Nasr D. B va C javoblar to’g’ri
14. Ona Bayit qabristoni. “Bayit” so’zining etimologiyasini ayting.
A. Bayt – uy so’zidan kelib chiqqan
B. Bayit – Mayit so’zidan kelib chiqqan. Ona jasadi
C. Nayman onani yoshligida shunday chaqirishardi
D. To’g’ri javob yo’q

15. Chingiz Aytmatov qayerda tavallud topgan?
A. O’zbekistonda C. Rossiyada
B. Turkmanistonda D. Qirg’izistonda
16. 4 kitobdan iborat roman qanday nomlanadi?
A. Pentalogiya B. Trilogiya C. Tetralogiya D. Dilogiya
17. 5 kitobdan iborat roman qanday nomlanadi?
A. Pentalogiya B. Trilogiya C. Tetralogiya D. Dilogiya
18. Haynrix Haynening birinchi kitobi?
A. “Yo’l lavhalari” C. “E’tirof”
B. “Qoshiqlar kitobi” D. “Romansero”
19. Haynrix Haynening she’rlarini kim o’zbek tiliga o’girgan?
A. Faxriyor C. Rauf Parfi
B. Azim Suyun D. Xayriddin Sultonov
20. Haynrix Haynening she’rlaridagi o’ziga xos jihatlardan biri?
A.qofiya yo’q B.vazn yo’q C. sarlavha yo’q D.to’g’ri javob yo’q
21. Adabiyotshunoslik ilmida quyida sanab o’tilgan romanlarning mavzu yo’nalishiga qarab qaysi bir turi mavjud emas: 1.tarixiy, 2.falsafiy, 3.siyosiy, 4.maishiy, 5.biografik, 6.fantastik, 7.dediktiv.
A. 4, 5 B. 3, 5 C. 6, 7 D. Barchasi mavjud
22. Har bir bandi sakkiz misradan iborat bo’lgan she’r nima deb ataladi?
A. Masnaviy C. Murabba’
B. Mustazod D. Musamman
23. Milliy poeziyamiz tarixida ikkigina so’zdan iborat she’r yozgan shoir kim?
A. Faxriyor C. Rauf Parfi
B. Azim Suyun D. Usmon Azim
24. Grigor Narikatsining “Musibatnoma” kitobidan “Bu kitob jism-u fig’onimdir mening, Bu kalom jon-u jahonimdir mening” satrlari qaysi asarga epigraf qilib olingan?
A. “Asrga tatigulik kun” C. “Oq kema”
B. “Jamila” D.“Yuzma – yuz”
25. Qaysi atama yunoncha “ehtiros”, “hissiyot”, “iztirob” ma’nolarini anglatadigan so’zdan olingan?
A. Satira C. Yumor
B. Pafos D. Komediya

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !