QIZIQARLI TESTLAR

 Ona tildan qoidalar asosida testlar

1.Tugal mazmun bildirar
Oxirida nuqta bo’lar? A)matn B) gap D) nutq.
2.Kuchin qilib safarbar
Hammaga berar xabar? A)darak gap B )so’roq gap D) undov gap
3.Hammaga berib buyruq
G’oz turadi kerilib ? A) so’roq gap B) darak gap D) buyruq gap.
4. Bosh kelishikda so’zi,
Gapda bosh bo’lak o’zi? A)ega B) kesim D) ikkinchi darajali bo’lak
5.Bosh bo’lak xisoblanar ,
Egavoyga ergashar A)ega B)kesim D)nutq
6.Mazmunida xabar darak,
Oxiriga nima kerak? A)nuqta B)vergul D)so’roq belgisi
7.Kim? Nima? so’rog’i bor
Gapda vazifasi bor? A)ega B)kesim D)ikkinchi darajali bo’lak
8.Mazmunida buyurish
Ham iltimos ,maslahat
Nuqta bor oxirida
U qanday gap Malohat . A)so’roq gap B)buyruq gap D)darak gap
9.His-hayajon mazmunda,
Tik tayoq oxirida? A)nuqta B)so’roq D)undov
10.Fe’ldan ifodalanar
Bosh bo’lak hisoblanar .A)kesim B)ega D)ikkinchi darajali bo’lak
11.Otdan ifodalanar
Kim?nima?so’rog’I bor,
Bosh bo’lak hisoblanar
Nomi E dan boshlanar A)ega B)kesim D)gap
12.Gapda bor ikki bo’lak
Ikkalasi bosh bo’lak? A)ega,kesim B)gap,matn D)so’z,nuqta
13.Bordir olti xil tovush,
Ular cho’zib aytilar
So’z tuzilmas ularsiz ,
O’ylang balkim topilar? A)undosh B)unli D)alfavit
14.Biram kattakon o’zi
Go’yo nuqtaning yarmi
Unli ustida turar
Uni baland aytilar? A)urg’u B)so’roq D)undov
15.Bir so’z yozilsa takror,
Orasiga ne darkor,
Yaxshi o’ylab topinglar
Uch to’rt misol aytinglar? A)chiziqcha B)nuqta D)nuqta vergul
16.Tovush emas harf emas,
Tanho anglatmas ma’no
O’zaklarga qo’shilib
Bildirar yangi ma’no?
A)so’z yasovchi qo’shimcha B)so’z o’zgartiruvchi qo’shimcha D)o’zakdosh
17.So’z yasamas qo’shimcha,
Xizmati bor olamcha
So’z ma’nosin o’zgartirar
Ular qanday qo’shimcha?
A)so’z o’zgartiruvchi qo’shimcha B)so’z yasovchi qo’shimcha D)o’zakdosh
18.O’zaklari bir xil
Qo’shimchalari har xil? A)o’zakdosh B)o’zak D)so’z yasovchi qo’shimcha
19.Ma’nosida narsa nomi,
Ham kim ? ,nima? so’rog’i? A)son B)sifat D)ot
20.Rangu, hajmi maza-tam,
Ma’nosida mujassam? A)sifat B)ot D)son
21.Ma’nosida bor sanash
O’lchash hamda raqamlash A)sifat B)ot D)son
22.Otu, sifat sonlarga
Ham otlashgan so’zlarga
Har doim o’rinbosar
Otlar kabi turlanar? A)son B)olmosh D)sifat

(Har xil mavzudagi quvnoq va qiziqarli testlar)
1.Nima soqali bilan tug’iladi? A)echki B)qo’y D)ot
2.Qaysi joyda osmon pastda bo’ladi? A)osmonda B)suvda D)yerda
3.Ahmoq qachon aqlli bo’ladi? A)so’zlamasa B)gapirib tursa D)yozib o’tirsa
4.Nima hamma tilda gapiradi? A)radio B)televizor D)aks-sado
5.Odamzotda nima ko’p? A)orzu-niyat B)kiyim-kechak D)oziq-ovqat
6.Qaysi joyda hech qachon yugurib bo’lmaydi?
A)yerda B)suv ostida D)osmonda
7.Qaysi so’roqqa hech qachon ‘’Ha’’ deb to’g’ri javob berib bo’lmaydi?
A)Kulyapsanmi? B)Uxlayapsanmi? D)Gapiryapsanmi?
8.Qora mushuk qay vaqtda uyga osongina kira oladi?
A)eshik ochiq bo’lsa B)devor osha D)chaqirganda
9.Dunyoda nima chaqon? A)nutq B)fikr D)hayol
10.Dunyoda nima yugurik? A)o’y B)fikr D)til
11.Dunyoda nima qimmat? A)to’g’rilik, rostlik B)boylik baxt D)duru-javohir
12.Yuqoridan pastga qarab o’sadigan nima?
A) muz B)sariq sumalak D)o’t o’simlik
13.Yuki bo’lsa yuradigan, yuksiz to’xtaydigan narsa nima?
A) osma soat B)tramvay D)poyezd
14.Qirg’oq bilan suv o’rtasida nima bor?
A)ko’prik B)bilan D)odam
15.Ko’prik ustida kelayotgan odam oyog’i tagida nima bor?
A)charm B)ko’prik D)suv
16.Nimani mo’ylovi oyog’idan uzun?
A)Suvarak B)chumoli D)chigirtka
17.Nimani besh barmog’i boru lekin birorta tirnog’i yo’q?
A)barmoqlar B)qo’lqop D)quyon
18.Qilichdan o’tkir nima? A)til B)pichoq D)qaychi
19.Yumuq ko’z bilan nimani ko’riladi?
A)uyqu B)tush D)qiziq voqea
20.Qanday idishni sira to’ldirib bo’lmaydi?
A)teshik B)katta idish D)quduqni
21.Topishmoq so’zini qanday o’qish mumkin?
A)tepasidan B)chapdan o’ngga D)to’g’ridan-to’g’ri
22.Qachon uchni ko’rib o’n besh deymiz?
A)kechqurun B)kunduz soat uch D)elektron soatda
23.Qanday soat sutasiga ikki marta vaqtni to’g’ri ko’rsatadi?
A)oddiy soat B)buzuq soat D)elektron soat
24.Bo’sh qoringa nechta tuxum yeyish mumkin? A)5ta B)4ta D)1ta
25.Suv qayerda ustundek turadi? A)trubada B)chelakda D)quduqda
26.Sigir nega yotadi? A)charchasa B)chelakda D)quduqda
27. Tuyaning bolasi nima deyiladi? A)qo’zichoq B)bo’taloq D)uloqcha
28.It nega vovvullaydi?
A)gapirishni bilmaydi B)qorni ochgani uchun D)zerikkani uuchun
29.Yuragi tik-tik uradigan xisobchi? A)hisobchi B)kakku D)soat
30. Echkining bolasi nima deyiladi? A)uloqcha B)qo’zichoq D)echki
31.Bahorda birinchi ochiladigan gul? A)binafsha B)lola D)boychechak
32.O’zi yumaloq qoni ko’p
Goho achchiq, goho shirin A)olma B)anor D)behi
33.Daryo ostida nima bo’lmaydi? A)odam B)o’t D)quruq tosh
34.’’Sen-mi shoshmay tur’’ multfilm qahramonlari qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A) Quyon va Bo’ri B)Mushuk va Sichqon D) It va Mushuk
35.Uni yetkazib bergan
Yashil o’simlik erur
O’zi hidsiz, ham rangsiz
Yashash uchun eng zarur A)suv B)havo D)non
36.Ariqlarda oqadi
Sovuqda tosh qotadi
Goho osmonda suzib
Zerikanda qaytadi? A)Bulut B)qor D)suv
37.Tish insonga nima uchun kerak?
A)ovqatlanish uchun B)ovqatni chaynash uchun D)ovqat yutish uchun
38.Oz qo’ysang sol deb aytadi,
Ko’p bo’lsa ol deb aytadi? A)tosh B)tarozu D)mashinka
39.Nozik tili dildirar
Vaqt qadrini bildirar? A)soat B)strelka D)kitob
40.Qaysi joyda daryolar suvsiz,shaharlar uysiz bo’ladi?
A)kitobda B)xaritada D)daftarda
41.Qanday poyafzal olovda tayyorlanadi va oyoqdan yechilmaydi?
A)taqa B)botinka D)etik
42.Kun vat tun nima bilan tugaydi?
A)kun tun bilan B)tun kun bilan D)n harfi bilan
43.Ona qo’shig’i? A)bolam B)ona D)alla
44.Salom javobi nima? A)barakalla B)vo aleykum D)alik
45.Chiziladi ko’kda qalamsiz
Har xil bo’yoq rassomsiz? A)kamalak B)bulut D)osmon
46.Qator-qator uy
Bir izdan ketar
Yo’lovchilarni
Uzoqqa eltar? A)avtobus B)trolleybus D)poyezad

(Vatan,mustaqillik haqidagi testlar)
1.Mustaqillik bayrami qachon nishonlanadi?
A)1-sentabr B)31-avgust D)2-sentabr
2.Mustaqil yurt yo’lboshchisi?
A)A.Oripov B)I.A.Karimov D)Z.Diyor
3.Har kuni dildan jo’shib,
Kuylanar qanday qo’shiq
A)Assalomu alaykum B)O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi
D)Yangi avlod
4.Qanday mato BMTning
Peshtog’ida hilpirar
O’zga yurtlar qatorida
Yurtimizni bildirar? A)gerb B)bayroq D)qomus
5.O’zbekiston davlat bayrog’I qachon tasdiqlangan?
A)1991-yil 20-avgust B)1992-yil 2-iyul D)1991-yil 18-noyabr
6.Gerbimizda qaysi qush
Tasvirlangan ayting siz ? A)tovus B)semrug’ D)humo
7.Qaysi milliy qahramon,
Vatan uchun berdi jon? A)P.Mo’min B)A.Temur D)J.Manguberdi
7.Yurtimizda 21-mart qanday bayram sanaladi ?
A)Navro’z B)Xotin qizlar bayrami D)Yangi yil
8.O’zbekiston birinchi ordeni nomi?
A)jasorat B)sog’lom avlod uchun D)xalq shoiri
9.Qaysi qo’shiq har elda ,
Kuylanar bir xilda? A)alla B)madhiya D)ashula
10.8-dekabr qanday bayram ? A)qomus B)gerb D)mustaqillik
11.Prezident so’zining ma’nosi ?
A)Boshliq, hokimyat boshqaruvchisi
B)Davlat raxbari,siyosat bilimdoni
D)Oldinda o’tiruvchi,yetaklovchi
12.Vatan himoyachilari kuni qachon nishonlanadi?
A)7-noyabr B)14-yanvar D)23-fevral
13.1-iyun qanday kun?
A)bolalar B)navro’z D)ayollar
14.2014-yil qanday yil? A)Bolalar yili B)sihat-salomatlik yili
D)Sog’lom bola yil
15.I.A.Karimov nechanchi yili O’zbekiston Respublikasi Prezidenti bo’lib saylangan
A)1991-yil 1-sentabr
B)1991-yil 29-dekabr
D)1992-yil 2-iyul
16.10-dekabr qanday kun?
A)madhiya tasdiqlangan kun
B)qomus tasdiqlangan kun
D)hotira va qadrlash kuni
17.10-dekabr qanday kun?
A)madhiya tasdiqlangan kun
B)qomus tasdiqlangan kun
D)hotira va qadirlash kuni
18.O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?
A)1989-yil 21-oktabr B)1991-yil 18-noyabr D)1991-yil 8-dekabr
19.Qonunlarning eng yuqorisi nima?
A)kitob B)konistitutsiya D)qoida
20.Konistitutsiya tufayli biz nimalarga erishdik?
A)Konistitutsiya, momoyer, chegara,til
B)Bayroq, gerb, madhiya, valyuta, armiya
D)A,b javoblar to’g’ri
21.9-may qanday bayram? A)hayit B)xotira va qadirlash kuni
D)bahor bayrami
22.Vatan qayer?
A)Kindik qonimiz to’kilgan joy
B)ona yurt
D)a va b javoblar to’g’ri
23.Madhiya nima ma’noni bildiradi?
A) lotincha-gimn, tantana ashulasi
B)nemischa-katta ashula
D)grekcha she’r
24.Amur Temur kim?
A)sarkarda, davlat arbobi
B)soxibquron, lashkar boshi
D)a va b javoblar to’g’ri
25.Davlat bayrog’i nima?
A)matodan tikilgan bayroq
B)davlatning ramziy belgisi
D)mustaqillik ramzi
26.Davlat gerbi:
A)davlat ramzi
B)davlat mustaqilligining ramzlaridan biri
D)a va b javoblari to’g’ri
27.O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi kimning qalamiga mansub?
A)A.Oripov B)M.Burxonov D)P.Mo’min
28.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti kim?
A)A.Oripov B)I.Karimov D)P.Mo’min
29.O’zbekiston Respublikasi Konistitutsiya necha bo’lim, necha bobdan iborat?
A)4 bo’lim 54 bob
B)6 bo’lim 26 bob
D)5 bo’lim 28 bob
30.O’zbekiston poytaxti qayer?
A)Namangan B)Samarqand D)Toshkent

(Matematikaga oid testlar)
1.1000 va 4 sonlarining ko’paytmasini ayting?
A)3000 B)4000 D)5000
2.9999 bilan 9 ayirmasini toping?
A)9990 B)9989 D)9997
3.1 km necha metr?
A)100 B)10 D)1000
4.3 sutka necha soatga teng?
A)72 B)96 D)48
5.1 tonna necha kg?
A)1000 B)100 D)10
6.3220,4654 sonidan keyin keladigan sonlarni ayting?
A)3221,4653 B)3222,4652 D)3221,4655
7.4 asr necha yil?
A)4000 B)300 D)400
8.4200:7 bo’linmasini toping?
A)6000 B)60 D)600
9.Ikki qo’shni bir butun olami ko’rishar-u, ammo bir-birlarini ko’rishmas?
A)quyosh,oy B)ko’zlar D)quloqlar
10.Olamdagi jamiki tirik va notirik mavjudodning asosi 4 unsur?
A)odam,yer,quyosh,havo B)suv,havo,tuproq,olov D)quyosh,yer,odam,tuproq
11.Besh yulduzda nechta burchak bor?
A)3 ta B)4 ta D)5 ta
12.Shaxmat taxtaga jami donalar terilgach nechta xona bo’sh qoladi?
A)32 B)31 D)30
13.9 gacha bo’lgan raqamlar yig’indisi nechaga teng bo’linsa 9 chiqadi?
A)7 B)2 D)3
14.9ga shunday sonni ko’paytiringki, ko’paytma ham 9 bo’lsin?
A)1 B)2 D)3
15.O’ndan o’nni ayiring, ayirma yana o’n qolsin?
A)qo’l B)10-10 D)qo’l-qop
16.Yigirmarta 20 tiyinlik necha so’m?
A)400 B)500 D)600
17.Qirta qo’lda nechta barmoq bor?
A)500 B)400 D)300
18.Bu binoning sakkiz eshigi bor, har bir eshik ortida sakkiztadan xonasi bor. Kirib xonalarni aylansangiz ajab ranglari bor: biri oq biri qora?
A)shaxmat donalari B)skanvord D)xonalar eshigi
19.Maston degan yalmog’iz kampir 1123-yilda tug’ilgan ekan, pasportni esa u 1936-yilda olibdi. Yalmog’iz Maston necha yil pasportsiz yashagan?
A)814 B)813 D)815
20.Bo’sh maydon bo’ylab beshta dev yetti aka-ukadan qochib ketyapti. Hamma yugurib ketayotganlarning soni nechta?
A)12 B)13 D)11
21.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !